Privacy Officer

Gemeente Overbetuwe
Max 105 p/u
Gelderland
28 uur p/w
06-11-2023
06-02-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het team is onderdeel van het domein Dienstverlening en bestaat uit ruim 25 medewerkers werkzaam op het gebied van strategie, personele en juridische zaken en inkoop. Het cluster juridisch en inkoop bestaat uit drie juridisch adviseurs, een privacy officer, twee inkoopadviseurs en twee secretarissen van de bezwaarschiftencommissie.

Doel van het team is het op integrale wijze verzorgen van interne adviezen, beleidsvorming en ondersteuning van de organisatie op het brede gebied van bedrijfsvoering.

De teamontwikkeling is gericht op het vormgeven van een optimale verbinding en verweving met de lijnorganisatie en het doorontwikkelen van het zelforganiserend vermogen van de verschillende clusters binnen het team.

Taken en verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers, managers, directie en college op het gebied van privacy;
  • Je draagt bij aan de operationele implementatie van het privacy beleid;
  • Je creëert draagvlak voor het privacy beleid en stimuleert privacy bewustzijn op alle niveaus onder meer door het geven van AVG-cursussen aan managers en medewerkers;
  • Je zorgt voor het verder inrichten en bijhouden van het verwerkingsregister, meldplicht datalekken en verwerkersovereenkomsten;
  • Je zorgt voor besluitvorming op verzoeken op grond van de AVG of Wet politiegegevens;
  • Je zorgt voor (actualisatie van) privacyverklaringen, protocollen, richtlijnen en beleid op het gebied van privacy;
  • Je pakt de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Politiegegevens op en zorgt voor gemeente brede verdere uitvoering daarvan;
  • Je neemt deel aan multidisciplinaire projecten

optie tot verlengen:  2 keer 3 maanden

De eisen

Alles uitklappen
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4 in PDF toe. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan onderstaande eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.
Kandidaat beschikt over een juridische opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van privacy
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van privacy, inclusief toepasselijke privaat- en bestuursrecht
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren