Zakelijk tekenaar programma Verbinden Schuldendomein 2.0

VNG
Max 90 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
01-11-2023
31-10-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

1.1 Over VNG Realisatie

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

1.2 Over Programma Verbinden Schuldendomein

De hoofdambitie van VNG is het realiseren van bestaanszekerheid voor alle inwoners. Bestaanszekerheid is nodig om armoede en schulden te voorkomen en de inwoners die al financiële problemen hebben een duurzame oplossing te kunnen bieden. In overleg met het Ministerie van SZW en de verschillende partners is de routekaart Financiële Zorgen tot stand gekomen. Naast gemeenten zijn ook landelijke en lokale ketenpartners hierin betrokken. Deze interactieve routekaart vormt een belangrijke basis om samen structureel te werken aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van armoede en schulden. Het brengt de complexiteit van het schuldendomein in kaart en de weg die gemeentelijke hulpverleners kunnen volgen om inwoners te ondersteunen op de weg naar financiële zelfredzaamheid.

In vervolg op het programma ‘Verbinden Schuldendomein 2020-2022’ is op 1 februari dit jaar een nieuw breed programma gestart. Dit nieuwe programma bestaat uit verschillende deelprojecten, zoals de borging van de vier wetten, preventie van schulden bij jongeren en ondersteuning van ondernemers met financiële zorgen. Tevens maakt het versterken van de informele infrastructuur deel uit van het programma, en werkt het nauw samen met de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten. Het programma ondersteunt gemeenten onder meer met handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats, spreekuren en podcasts, en maakt gebruik van visualisaties en tekeningen om complexe materie inzichtelijk te maken.


1.3 Omschrijving van de Opdracht

In de rol van zakelijk tekenaar ondersteun je het programmateam door op afroep processen te vertalen naar tekeningen die bijdragen en aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroepen, waaronder gemeenten.


1.4 Werkzaamheden en Verantwoordelijkheden

 • In beeld brengen van wetswijzigingen, (werk)processen, projecten en initiatieven binnen het sociaal domein;
 • Je produceert tekeningen op basis van input van inhoudsdeskundigen, waaronder de procesbegeleiders binnen het programma;
 • Je zorgt voor samenhang tussen de tekeningen en andere communicatie-uitingen;
 • Je bent een creatieve en inhoudelijke sparringpartner voor het programmateam.

1.5 Resultaat van de Opdracht

Het werk van de zakelijk tekenaar moet ertoe leiden dat:

 1. De tekeningen op een kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
 2. Gemeenten een goed beeld krijgen van de procesveranderingen;
 3. De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde producten hoog is.

1.6 Plek in de Organisatie

Als zakelijk tekenaar maak je deel uit van het Kenniscentrum Communicatie van VNG Realisatie en werk je voornamelijk voor het Programma Verbindend Schuldendomein. Het Kenniscentrum Communicatie levert communicatieadvies en -ondersteuning aan de projecten, programma’s, producten en diensten die VNG Realisatie met en voor haar leden ontwikkelt, uitvoert en beheert. Binnen het kenniscentrum zijn zo’n 40 communicatiecollega’s actief, waaronder communicatieadviseurs, redacteuren en vormgevers.

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde creatieve hbo-opleiding, of vergelijkbaar
Minimaal hbo werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als zakelijk tekenaar of in een andere vergelijkbare creatieve rol, zoals omschreven in deze offerteaanvraag
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vertalen van processen naar tekeningen binnen het sociaal domein blijkend uit vier voorbeelden
Werkt met (zelf aangeschafte of andere legale) programma’s zoals Medibang Paint waarvan de resultaten toepasbaar zijn in standaard software zoals bijvoorbeeld Adobe

De wensen

Alles uitklappen
Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest als zakelijk tekenaar of in een vergelijkbare creatieve rol
Kennis van (werk)processen bij gemeenten. (Toelichting in CV of motivatie)
Ervaring met het tekenen van dienstverleningsprocessen van gemeenten gericht op inwoners binnen het schuldendomein

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.