Verkenner samenwerking energiegebied-ATT

Gemeente Twenterand
Geen max uurtarief
Gelderland
16 uur p/w
06-11-2023
31-03-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Klimaatakkoord werken gemeenten in regio’s samen aan de invulling van de landelijke energieopgave. Doel is om 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken op land in 2030 met zon- en windenergie. De gemeenten in Twente hebben hierover afspraken gemaakt binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0.

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en provincie Overijssel werken sinds begin 2022 samen om de mogelijkheden voor windenergie te verkennen in het grensgebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT). De lokale zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieopwekking met wind- en zonne-energie liggen in deze gemeenten op korte afstand van elkaar.

In 2023 heeft een inventarisatie plaatsgevonden, op welke wijze windenergie het beste gerealiseerd kan worden in het energiegebied-ATT. Hieruit is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor een Publiek Private Samenwerking.

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en provincie Overijssel zetten een verkenner voor het energiegebied-ATT in om samen met betrokkenen in het gebied tot een mogelijk model voor Publiek Private Samenwerking te komen. In de periode van oktober 2023 tot april 2024 werkt de verkenner deze samenwerking samen met lokale partners verder uit in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst(en).

Wat wordt van de verkenner verwacht?
De verkenner:

 • Brengt de belangen (zowel eigen belang als gemeenschappelijk belang) en conflicten in kaart van de potentiële partners in de Publiek Private Samenwerking voor de realisatie van windenergie in het ATT-gebied.
 • Onderzoekt welke partijen in het ATT-gebied als een gezamenlijk lokaal initiatief de opgave van een windinitiatief willen ontwikkelen binnen een bandbreedte van 120 – 180 GWh. Uit dit onderzoek komt naar voren:
  • wie wil samenwerken.
  • welke rol de partners willen spelen en welke inbreng wordt geleverd.
  • hoe lokaal zeggenschap wordt bewerkstelligd.
  • welke partners de regie nemen en hoe zij dit willen vormgeven.
  • welke verdeelsleutel haalbaar is voor een eerlijke verdeling in maatschappelijk en financieel rendement.
 • Brengt verschillende vormen voor Publiek Private Samenwerking in kaart en adviseert op basis van de verkenning een voorkeursvariant.
 • Zorgt voor een planning van werkzaamheden en periodieke voortgangsrapportages aan de stuurgroep ATT.

Na een eerste analyse toetsen de partners onderling de bevindingen.

Beoogd resultaat
In de samenwerkingsovereenkomst is in elk geval aandacht besteed aan:

 • Rolverdeling (investerend, initiatief nemend, regisserend, faciliterend, etc.)
 • In hoeverre het lokaal initiatief de belangen behartigt van direct omwonenden, grondeigenaren, lokale ondernemers, lokale energie coöperaties, overheden en betrokkenen van de Smart Energy Hub/Waterstofhub.
 • Een eerlijke verdeling tussen maatschappelijk en financieel rendement met daarbij invulling van:
  • Lokaal eigendom en meeprofiteren door omgeving (o.a. via omwonendenfonds)
  • Omgevingsfonds en maatschappelijk fonds
  • Participatieproces
 • Een efficiënte inrichting van het lokale energiesysteem.
 • Een aanpak over zeggenschap door de omgeving ten aanzien van de ontwikkeling van de windturbines en bijbehorende ruimtelijke kwaliteit.

Het projectteam Energiegebied ATT bewaakt de voortgang van de verkenning en is klankbord voor de verkenner. De mogelijke vormen voor een Publiek Private Samenwerking en, bij voldoende animo uit het gebied, een voorstel voor samenwerkingsovereenkomst(en) worden in maart 2024 voorgelegd in het Bestuurlijk Overleg Energiegebied ATT ter bespreking en besluitvorming.

Profiel verkenner
De verkenner is in staat om de verschillende belangen samen te brengen tot een gezamenlijk vertrekpunt en een onafhankelijk advies te vormen op basis van gesprekken met diverse belanghebbenden. Hij/zij heeft ervaring met maatschappelijke vraagstukken en bedrijfskundige kennis en ervaring bij de realisatie van samenwerkingsovereenkomsten. De verkenner is een verbinder en is transparant in handelen. Bij voorkeur heeft de verkenner kennis van het ATT-gebied en de ontwikkelingen tot nu toe.

Projectsecretaris
De verkenner wordt tijdens gesprekken en bij de uitwerking ondersteund door een projectsecretaris. Ook deze functie moet nog worden ingevuld. Werkafspraken worden onderling afgestemd, zodra de verkenner start.

 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 31 oktober. Hier graag rekening mee houden

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.