Treasurer

Gemeente Zwolle
Max 120 p/u
Overijssel
20 uur p/w
15-04-2024
14-04-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Treasurer (12-20u)

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 133.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, hervorming van het Sociaal Domein en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

Werkomgeving
De afdeling Financiën (FI) van ongeveer 50 fte bestaat uit 3 secties te weten Advies, Beheer en het Subsidieloket. Het Subsidieloket behandelt jaarlijks, in de volle breedte van de gemeentelijke beleidsterreinen, zo’n 600 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van circa €110 miljoen.

De sectie Beheer heeft als kerntaak het voeren van de centrale financiële administratie van de gemeente Zwolle. Naast het voeren van de gemeente brede administratie is deze sectie ook verantwoordelijk voor het financiële gedeelte in de jaarrekening en beleidsrapportages.
De financiële adviesfunctie ten behoeve van het management en de budgethouders van de afdelingen wordt door de sectie Advies verzorgd.

Opdracht

 • Opstellen van het Treasuryplan 2024-2025;
 • Opstellen van een nieuw Treasurystatuut 2024 en dit laten vaststellen door de raad;
 • Opstellen van het Uitvoeringsbesluit Treasury 2024 en dit laten vaststellen door het college;
 • Uitwerken van een offertevraag voor de financiering van een op te richten warmtebedrijf
 • Implementeren en inrichten van de nieuwe versie van het treasurypakket van Aareon

Wat verwachten we tijdens de opdracht nog meer

 • Als treasurer ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke treasurytaken. Het managen van de leningenportefeuille is één van de hoofdtaken.
 • Je adviseert over het aangaan van langlopende leningen en  het verstrekken of garanderen van leningen, aan het management, Treasurycomité, wethouder Financiën en college van Burgemeester en Wethouders.
 • Je adviseert bij financieringsconstructies in het kader van de energietransitie.
 • Je bent vraagbaak voor het ontwikkelen / aanbieden van zekerheidsstellingen in de zin van achtervangfuncties voor de gemeente, garantiestellingen etc.
 • Je stelt zowel bij de begroting als de jaarrekening de financieringsparagraaf op.
 • Je bent verantwoordelijk voor en rapporteert over het treasurybudget.
 • Je volgt de monetaire ontwikkelingen en vormt daar een beeld bij, waarmee je over de gemeentelijke rentevisie adviseert.
 • Je analyseert periodiek de liquiditeitsplanning en rapporteert over de voortgang daarvan aan het Treasurycomité en wethouder Financiën.
 • Je onderhoudt namens de gemeente contacten met banken en andere partijen die actief zijn op de financiële markten.
 • Je bent aanspreekpunt voor financiering- en beleidsmatige betalingsverkeer aangelegenheden.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente binnen de Vereniging van Treasurers 100.000+ gemeenten.
 • Je bent secretaris van het Treasurycomité.
 • Je hebt een rol aangaande het risicomanagement binnen de Gemeente Zwolle gerelateerd aan het vakgebied.
 • De gemeente Zwolle verzorgt voor enkele samenwerkingsverbanden de financiële administratie. Voor deze organisaties ben je ook de treasurer.

Dit ben jij
Je hebt een relevante hbo+  financiële opleiding. Je hebt ruime werkervaring in een treasury-omgeving van een 100.000+ gemeente.  Je hebt kennis van de wet- en regelgeving binnen het vakgebied, in het bijzonder de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo),kennis van rente hedges met behulp van derivaten en kennis van de boekhoudvoorschriften binnen decentrale overheden, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast heb je ervaring met het financieren van warmtebedrijven. Ervaring met het treasury-pakket AAREON is een pré.

Je bent een energieke, open en resultaatgerichte persoonlijkheid die financieel goed is onderlegd en gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je schakelt moeiteloos tussen de diverse niveaus binnen de organisatie en kunt met zowel interne als externe partijen uitstekend communiceren, rekening houdend met standpunten en belangen van anderen. Je weet in (overleg)situaties te overtuigen en compromissen te bereiken.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is per direct beschikbaar voor de gevraagde 12-20 uur per week.
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in financiële/bedrijfseconomische richting.
De kandidaat heeft tenminste 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een 100.000+ gemeente. Graag duidelijk specificeren op CV.
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar in de functie van Treasurer/Financieel adviseur of specialist bij een gemeente of overheid/semi-overheid. Graag duidelijk specificeren op CV.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft ruime werkervaring bij een 100.000+ gemeente. Graag duidelijk specificeren op CV.
De kandidaat heeft ruime ervaring in de functie van Treasurer/Financieel adviseur of specialist bij een gemeente of overheid/semi-overheid.
Kandidaat heeft ervaring in een bestuurlijke omgeving, het schrijven van college- en raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren