Trainer en procesbegeleider digitaal samenwerken

Provincie Overijssel
Max 90 p/u
Overijssel
16-24 uur p/w
06-05-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

 

 

16 uur – 24 uur (ma, di en do)

Eind 2022 heeft provincie Overijssel op basis van Microsoft 365 een samenwerkings omgeving uitgerold in de organisatie. Daarbij zijn de medewerkers meegenomen in de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie zodat zij de overstap konden maken van het documentmanagementsysteem naar digitaal samenwerken. We werken hierbij vooral met de apps: Microsoft Teams, SharePoint en OneDrive, waarbij in Microsoft Teams en SharePoint een uitgebreidere inrichting is toegepast om documenten juist en goed te kunnen ordenen. Hierdoor kunnen we als provincie voldoen aan de gestelde archiefeisen.

Nu, ruim een jaar later, merken we dat collega’s en teams worstelen met vragen rondom digitaal samenwerken. Vragen die zoal leven zijn: wat doen we in Teams, wat doen we wel/niet via de mail, hoe werken we samen aan documenten, hoe maken we concrete samenwerkafspraken?

Binnen de eenheid Bedrijfsvoering wordt vanuit team BVID momenteel gewerkt aan een handreiking voor digitale samenwerking en ook komen hier ondersteuningsvragen binnen om de digitale samenwerking te verbeteren.

Wat ga je doen?

De trainer/procesbegeleider werkt voor dit team (I&D) en draagt door zijn/haar begeleiding van teams in de organisatie bij aan de houding en gedragsontwikkeling, zodat teams effectief en efficiënt gaan werken met de samenwerkingsomgeving.

Dit project is geslaagd wanneer de organisatorische teams met elkaar zijn gekomen tot digitale samenwerkings-afspraken. Deze afspraken zijn geborgd en kunnen worden uitgevoerd in de manier van samenwerken zodat er eigen regie op kan worden gevoerd (elkaar aanspreken op naleven van de gemaakte afspraken).

De vaardigheden die nodig zijn om digitaal samen te werken worden aangeleerd door de trainer/procesbegeleider. Persoonlijke blokkades en belemmeringen in het leerproces worden weggenomen, zodat de gedragsverandering kan worden gerealiseerd. Binnen de ruimte/ kaders die de organisatie hiervoor stelt.

De kandidaat begeleidt en traint op de locatie(s) van Overijssel de teams bij de transitie om effectiever met elkaar samen te gaan werken in Microsoft Teams, SharePoint en OneDrive.

Daarbij is het de bedoeling dat de kandidaat toewerkt naar een standaard (en overdraagbare) aanpak van deze begeleiding geijkt op de organisatie brede vastgestelde samenwerkingsafspraken.

De kandidaat maakt onderdeel uit van BVID, met wie de kandidaat toewerkt naar functionele verbeteringen in de digitale samenwerking en meedenkt over optimalisatie van het huidige kennisplatform en opleidingsaanbod van de Microsoft 365 omgeving op basis van signalen en geluiden van collega’s.

De kandidaat kan goed omgaan met groepsdynamiek en het overbruggen van verschillende werkwijzen en werkstijlen.

 

 

 

 

  • Uitvoeren van training en begeleiding van diverse samenwerkende groepen (variërend in grootte) afgestemd op de leerwensen van de groep, maar conform de samenwerkrichtlijnen van de organisatie.
  • Opleveren van trainingsdraaiboek voor het begeleiden en trainen van nieuwe samenwerkende groepen in de digitale samenwerking.
  • En een trainingsaanpak (standaard overdraagbaar programma) voor nieuwe medewerkers van Overijssel over hoe werken we digitaal samen binnen Overijssel.

Signalerende functie op wensen en behoeften in de digitale samenwerking.

Ervaring met groepsdynamische (verander) processen en gedragsverandering. Voldoende kennis van toepassingsmogelijkheden van apps in het Microsoft 365 pakket (in ieder geval apps zoals: Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, OneNote en Planner).

De eisen

Alles uitklappen
De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De kandidaat beschikt over recente aantoonbare kennis van en ervaring met Microsoft 365 (in ieder geval: Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, OneNote en Planner)
De kandidaat heeft aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
De kandidaat beschikt over minimaal 3 aantoonbare werkervaring in het begeleiden en trainen van groepen op digitale samenwerking, in de rol van procesbegeleider en/of trainer in de periode: 2020-2024
De kandidaat heeft minimaal gedurende 2 jaar maandelijks training en/of procesbegeleiding gegeven in een grotere organisatie (500+ medewerkers)
De kandidaat kan aantonen dat hij/zij volgens een planmatige en gestructureerde aanpak zijn begeleiding vormgeeft (bijvoorbeeld op basis van een uitgevoerd trainingsdraaiboek).

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over recente aantoonbare kennis en ervaring met Microsoft 365 (in ieder geval: Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, OneNote en Planner) en kan dit aantonen.
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.
Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren