Toezichthouder/handhaver Wnb-agrarisch

Provincie Overijssel
Geen max uurtarief
Overijssel
36 uur p/w
15-11-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Uren per week

24 – 36 uur

Je gaat werken voor de afdeling Publieke Dienstverlening, één van de acht afdelingen binnen de provincie Overijssel. De afdeling houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De afdeling is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.

De afdeling bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, DIGI (Data, Informatie, GIS & Innovatie) en Onderzoek & Advisering.

De Wet natuurbescherming staat politiek en maatschappelijk in de belangstelling. Jij gaat als agrarisch toezichthouder/handhaver Wet natuurbescherming aan de slag in het team Handhaving. Met ongeveer 28 collega’s werk je aan goede naleving van onder andere milieu- en natuurwetgeving binnen de provincie Overijssel.

Als agrarisch toezichthouder bezoek je agrarische bedrijven en controleer je of ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het vlak van natuurbescherming. Je neemt letterlijk een kijkje in de keuken van het bedrijf en gaat het gesprek aan met de ondernemer.

Jij gaat aan slag als toezichthouder/handhaver Wet natuurbescherming. Je controleert natuurbeschermingsvergunningen bij agrarische bedrijven.

De Toezichthouder/handhaver Wnb-agrarisch is  verantwoordelijk voor:

  • je bereidt controles voor;
  • je voert de controles uit en maakt zo nodig afspraken om de naleving van de vergunning te verbeteren;
  • je stelt controlerapporten op;
  • je stelt evt. waarschuwingsbrieven op en informeert belanghebbenden;
  • op de gemaakte afspraken houd je toezicht.

De eisen

Alles uitklappen
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld
De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring in toezicht en handhaving op gebied van agrarische bedrijven bij de overheid in de periode 2018 tot heden.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde opleiding mbo of hbo, bij voorkeur op gebied van landbouw, natuur, milieu of een vergelijkbaar vakgebied.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aantoonbaar actuele kennis van de agrarische sector en relevante wet- en regelgeving; WABO en Wet natuurbescherming. Beschrijf in de toelichting beknopt hoe deze kennis is opgedaan, hoe ver deze kennis reikt en hoe deze up-to-date gehouden wordt.
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan als toezichthouder voor agrarische sector bij een overheidsorganisatie in de periode 2016-2023. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
Beschrijf in de toelichting beknopt minimaal 1 opdracht die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden en het door u behaalde resultaat / de door u verrichte werkzaamheden en de klanttevredenheid over de inzet. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.