Toezichthouder-Bouwen

Gemeente Eindhoven
Max 78 p/u
Noord-Brabant
32-36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wat maak jij waar als toezichthouder bouwen voor de gemeente Eindhoven?
• Houdt zelfstandig toezicht op de uitvoering van bouw- en sloopvergunningen en op strijdig gebruik van gebouwen;
• Beslist bij calamiteiten of gesignaleerde tekortkomingen ter plekke zelfstandig over maatregelen, zoals stilleggen van de bouw / treffen van voorzieningen. Onderkent de risicovolle momenten ter bepaling van een eventueel afbreukrisico en neemt dit mee in zijn overwegingen om te komen tot een juridisch verantwoord besluit en stemt dit indien nodig / gewenst, af;
• Bewaakt de kwaliteit van de woningvoorraad en bouwwerken door onderzoek naar de bouwtechnische en monumentale kwaliteit van panden;
• Constateert bij handhaving tekortkomingen en zorgt voor het inwerking stellen van de aanschrijvingsprocedures en schriftelijke berichtgeving aan vergunninghouder;
• Moet zelfstandig zowel bouwkundig als juridisch (toetsing aan wetgeving en afweging iets wel of niet aan te schrijven) een oordeel vormen m.b.t. een uitgevoerd werk;
• Beoordeelt en besluit op verzoeken tot het toepassen van gelijkwaardigheid m.b.t. het Bouwbesluit en weegt hierbij juridische en bestuurlijke aspecten;
• Adviseert in samenwerking met anderen bij bezwaar- en beroepszaken;
• Denkt mee in nieuwe werkmethoden en deelt deze met zijn/haar collega’s;
• Overlegt waar nodig met de senior bouwinspecteur;
• De van toepassing zijnde regelgeving dienst zelfstandig en op basis van eigen deskundigheid geïnterpreteerd te worden en wordt in het kader van de klantgerichtheid de grens van het toelaatbare opgezocht.
• Rekening moet worden gehouden met maatschappelijke omstandigheden, ontwikkelingen op het vakgebied, waardoor afstemming met andere disciplines is vereist.

De eisen

Alles uitklappen
Algemeen werk- en denkniveau HBO
Naast algemene regelgeving/kennis (Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Omgevingswet, ABW II, etc.) dient iedere medewerker de benodigde technische applicaties te beheersen en zet deze kennis in ten behoeve van zijn collega’s;
Gedegen bouwkundige en juridische kennis met inzicht in naastgelegen vakgebieden;
Goed kunnen inleven in het standpunt van een ander, stimuleren van openheid bij de ander door eigen wijze van reageren, aanpassen van taalgebruik aan gehoor en helder en gestructureerd formuleren is noodzakelijk.
Communicatieve vaardigheden, zoals uit laten praten, open vragen stellen, doorvragen, reflecties en samenvattingen geven zijn vereist.
Contacten: anderen moeten overtuigd worden van standpunten en instemmen met bepaalde plannen, ideeën of producten;
Vaardigheid is vereist in het onderhouden van functionele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie (met collega's en medewerkers van de eigen sector en andere sectoren), alsmede met bijv. architecten, aannemers en constructeurs en medewerkers van andere overheden.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.