Toezichthouder

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
16 uur p/w
08-04-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Kijk om je heen bij de OMWB
Bij de OMWB hebben we een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Een leefomgeving waarin we 1,2 miljoen mensen veilig willen laten wonen, werken en recreëren. Dit doen we door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving op de milieuwetgeving, in opdracht van de gemeenten en de provincie in ons werkgebied.

Om dit te bereiken kijken meer dan 250 collega’s om zich heen. We kijken naar wat onze omgeving nodig heeft. Door bijvoorbeeld dagelijks metingen en onderzoek te verrichten in een gebied met zware industrie; of door dé partner voor gemeenten en provincie te zijn rondom taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Die expertise ontwikkelen we elke dag en die biedt ons een uniek perspectief op de omgeving.

Binnen Brabant heeft de provincie Noord-Brabant 1.741 percelen in eigendom, Deze
percelen zijn niet voldoende goed in beeld om op een goede wijze het beheer uit te voeren.
Ook om deze percelen eventueel te kunnen verkopen of te verpachten is informatie over
de percelen nodig die niet uit andere databronnen te halen is.

De opdracht houdt een ‘schouw’ van deze percelen in. In één jaar tijd zullen alle 1,741
percelen worden geschouwd door ophalen van de door de provincie gewenste data en deze
worden vastgelegd in een applicatie welke gekoppeld is aan het ArcGis-systeem van de provincie.

De schouwdata welke zullen worden opgehaald staan in een plan van aanpak zoals
overlegd met de provincie.

De eisen

Alles uitklappen
Uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij/zij beschikt over een hbo-diploma.
De kandidaat beschikt over een eigen telefoon en tablet voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De OMWB vergoedt hiervoor geen kosten.
De OMWB kent geen vergoeding voor reiskosten woon-werk, parkeerkosten en verblijfskosten. Dienstreizen worden vergoed tegen € 0,19 netto per kilometer.
Er dient in het gesprek een klik te zijn met de kandidaat.
De medewerker draagt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden verplicht PBM’s.
De medewerker is in het bezit van de volgende PBM’s: Werkschoen minimaal s3, helm, overal e.d.
De kandidaat kan overweg met geografische systemen
De kandidaat heeft kennis van agrarische bedrijfsvoering, bosbouw en watergangen
De kandidaat heeft kennis van pachtrecht
De kandidaat is zowel mondeling als schriftelijk goed onderlegd
De kandidaat is in bezit van een rijbewijs
De kandidaat heeft ruimtelijk inzicht

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat past in het team.
Kandidaat dient 3 tot 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie te hebben.
De kandidaat heeft kennis van het ArCgis-systeem
De kandidaat is bekend met het werkgebied van de OMWB en de provincie Noord Brabant
De kandidaat heeft kennis van SAP

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren