Technisch projectleider

Gemeente Schiedam
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
36 uur p/w
01-12-2023
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Technisch projectleider
Schiedam wil in 2050 een CO2-neutrale gemeente zijn. Vanuit die ambitie komt onder ander het project Nieuwe Energie voor Groenoord (NEvG) voort. In dit project wordt in de wijk Groenoord ruimteverwarming op basis van aardgas vervangen door een aansluiting op het warmtenet. Bij het aanleggen van het warmtenet en het aansluiten van woningen en gebouwen op het warmtenet is het vanuit de gemeente uitdrukkelijk de bedoeling om gebruik te maken van mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het gaat dan om mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, veiligheid, gezondheid en andere sociale en maatschappelijke aspecten. Concrete voorbeelden zijn het realiseren van een wijkgebouw, betere sport- en spelvoorzieningen, en dergelijke.
In het project werkt de gemeente Schiedam samen met woningcorporatie Woonplus en eigenaar van het warmtenet Eneco. Daarnaast is er intensieve samenwerking met partijen met belang bij de ondergrondse infrastructuur en collega’s van de strategische beleidsafdelingen en diverse vakdisciplines binnen de gemeente Schiedam. Het project bestaat uit 4 fasen, waarvan fase 1 -voorbereidingen voor de realisatie van het hoofdtracé en het warmtestation- nu loopt. Er is een projectteam van circa 10 medewerkers, die samenwerken met vaste en ingehuurde medewerkers vanuit de gemeente, Woonplus en Eneco. De technisch projectleider werkt binnen het projectteam Nieuwe Energie voor Groenoord onder de inhoudelijke aansturing van de programmamanager maar rapporteert aan de manager van de afdeling Projecten van de gemeente.
Wat ga je doen?
De realisatie van het hoofdtracé gaat enkele jaren duren en heeft grote impact op het gebied van ondergrond, nutsbedrijven die in het gebied actief zijn, verkeersregeling, toegankelijkheid van het ov, bereikbaarheid van woningen en winkels, et cetera.
Als projectleider coördineer jij namens de gemeente alle activiteiten boven- en ondergronds ten behoeve van dit project. Dit betekent concreet dat je ervoor zorgt dat er een duidelijke planning ligt waarbij alle relevante gemeentelijke afdelingen (o.a. Beheer, Projecten, sociaal domein), partners Woonplus en Eneco en bijvoorbeeld nutsbedrijven zoals Stedin en andere partijen zijn aangesloten. Ook regel jij dat verordeningen en vergunningen tijdig gerealiseerd zijn.
Verder zorg je er als projectleider voor dat in het ontwerp, de planning en de uitvoering van het hoofdtracé de kennis en kansen vanuit de betrokken gemeentelijke experts zijn meegenomen. Je zorgt er ook voor dat in overleg met sociaal domein meekoppelkansen gerealiseerd worden voor zover deze van technische aard zijn (bijvoorbeeld bijplaatsen/onderhouden van groenvoorzieningen of speltoestellen).
Dit project heeft relaties met andere projecten en plannen. Je zoekt contact met de hiervoor verantwoordelijke personen om af te stemmen over mogelijke raakvlakken op technisch en ruimtelijk gebied.
Ook ben je vanuit de gemeente betrokken bij de voorbereidingen van de bouw van het warmtestation. Je denkt actief mee over het komen tot een optimale interactie tussen het warmtestation en het hoofdtracé en je levert input voor afspraken omtrent de verduurzaming van de warmte over de concessieperiode.
Je deelt je kennis en ervaring in brede zin in het projectteam en levert een actieve bijdrage aan het uitwerken van een plan van aanpak voor de volgende fase van het project.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van deelprojectbegrotingen en projectplanningen inclusief personele inzet. Je neemt in overleg met de programmamanager beslissingen bij geschillen en problemen.
Middels de GROTICK- of een vergelijkbare projectmanagementmethode voer je professioneel projectmanagement en stuur je op het behalen van de planningen binnen de financiële en juridische kaders en mandaten. Je onderhoudt proactief contact met alle interne en externe betrokken partijen.
Als projectleider ben je van begin tot eind medeverantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project, zowel extern als intern. Je legt verantwoording af aan de programmamanager Nieuwe Energie voor Groenoord.
Voortvloeiend op dit project is de Gemeente Schiedam in andere wijken bezig met de voorbereiding van warmtetransitie trajecten. Je brengt je ervaring en expertise in deze trajecten.
Wat breng je mee?
Goed projecten leiden is een professie en het spreekt dan ook voor zich dat je al ruime ervaring hebt in het managen en uitvoeren van infrastructurele warmteprojecten volgens een (gecertificeerde) projectmanagement-methodiek. Eerder behaalde successen deel je dan ook graag met ons.
Je bent een teamspeler die graag samenwerkt met anderen om concrete resultaten te realiseren. Je snapt de bestuurlijke en maatschappelijke context en de uiteenlopende belangen en hebt ruime ervaring met het op één lijn brengen van verschillende partijen en belangen. Je weet op creatieve en natuurlijke wijze commitment te organiseren op het ontwerp, de planning en de uitvoering van het project.
Vanuit je eerdere ervaring ben je je bewust van het belang van verwachtingenmanagement en een duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie. Je bent gewend deze zaken proactief en goed toe te passen.
Je bent een ambassadeur voor het project en de gemeente en je hebt gevoel voor een goede representatie. Transparantie en een open communicatie vind je niet meer dan vanzelfsprekend en organiseer je actief. Je overziet goed wat de gevolgen kunnen zijn van je handelen en weegt morele dilemma’s met je projectteamleden en programmamanager. Je werkt continue aan je vakkennis en persoonlijke ontwikkeling en acteert op een HBO of academisch werk- en denkniveau.
Beschik jij over deze competenties?

 • Affiniteit met integrale ruimtelijke- en / of gebiedsopgaven
 • Netwerkvaardigheid: je bent een typische netwerker die de belangen van het programma in de stad behartigt en samenwerkt met inwoners,  partners uit de samenleving en de interne organisaties;
 • Flexibiliteit: je hebt een flexibele instelling en kunt ook regelmatig in de avonden aanwezig zijn bij bewonersbijeenkomsten
 • Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch;
 • Bestuurlijke sensitiviteit:
 • Inzicht in het functioneren van een organisatie die vergelijkbaar is met de gemeentelijke en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en de juridische  omgeving waarin wordt geopereerd;
 • Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijk en lokale verhoudingen en de bestuurlijke/ politieke en technische haalbaarheid van projectresultaten zowel binnen als buiten een organisatie die vergelijkbaar is met de gemeentelijke organisatie.

Functie eisen/wensen

 • Aantoonbare werkervaring als technisch projectleider; ervaring met aardgasvrij maken heeft de voorkeur;
 • Aantoonbare werkervaring met advisering in een (politiek) bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar.
 • Werkervaring met de sociaal-maatschappelijke aspecten van de verduurzaming van kwetsbare wijken is een pré
 • Je hebt een diploma op HBO of  academisch niveau.
  Kennis van de wijk Groenoord is een pre.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een technische richting

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider bij een gemeente
Ervaring als technisch projectleider m.b.t. aardgasvrij maken is een pre
Aantoonbare werkervaring met advisering in een (politiek) bestuurlijke omgeving
Aantoonbare werkervaring met de sociaal-maatschappelijke aspecten van de verduurzaming van kwetsbare wijken is een pre
Relevante kennis van de Schiedamse wijk Groenoord is een pre
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. - Proactief - Praktisch en daadkrachtig. - Klantgerichtheid - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Omgevingsbewustzijn - Sensitiviteit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau; - Visie vormen en uitdragen - Netwerker - Goede communicatieve vaardigheden

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.