Technisch Manager in bestuurlijke context

Rijksvastgoedbedrijf
Max 125 p/u
Zuid-Holland
36 uur p/w
22-07-2024
21-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie & directie

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 11,7 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 82.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Onze missie: ‘Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.’, is in 2019 aangescherpt met ‘We willen de waarde van Rijkvastgoed maximaal benutten. We werken daarom samen met andere partijen om niet alleen onze eigen gebouwen, maar ook de hele omgeving te verbeteren. Economie, leefomgeving en natuur varen wel bij wat we doen.’

Directie Transacties en Projecten

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. Wij zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf met het oog op de door de Rijksdienst gestelde eisen. Onder andere zorgen we voor het uitvoeren van de portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaves van vastgoed, het genereren van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals (erf)pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren en tankstations) behoren tot onze kerntaken.

Afdeling Architectuur en Techniek

De afdeling Architectuur en Techniek bestaat uit tien secties: Duurzaamheid & Comfort, Bouwtechniek & Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Digitalisering & Beveiliging, Veiligheid en Gezondheid, Constructie & Brandveiligheid, Architectuur & Huisvesting, Architectuur & Stedenbouw en tot slot: Technisch Management 1 en Technisch Management 2.

Met meer dan 150 gespecialiseerde adviseurs zijn we verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe projecten en programma’s. Ons werkterrein strekt zich uit over de gehele gebouwenportefeuille én de verkoopopgave. En we werken aan programma’s zoals Duurzaamheid en Veilig werken op hoogte. Daarmee zetten we de toon voor de toekomstige manier van werken in de sector.

Project

In deze opdracht wordt aan meerdere projecten tegelijk gewerkt. De variatie en complexiteit van deze projecten zijn verschillend, de technisch manager (TM) treed hierin op in de rol van de opdrachtgever. De TM werkt op gelijkwaardig niveau hecht samen met de projectmanager, contractmanager en manager projectbeheersing in een integraal projectmanagement (IPM) team. Voor vrijwel elk project stelt de TM een team samen met architect en technisch adviseurs waarmee de vraag aan de markt wordt opgesteld. Tijdens het ontwerpen en bouwen toetst de TM de resultaten van de markt en behandelt de TM vakinhoudelijk de wijzigingen. De TM staat samen met zijn/haar team voor de technische en architectonische kwaliteit van het te realiseren gebouw of het te ontwikkelen gebied binnen de (Rijks)kaders.

Opdrachtomschrijving

Met rijkskantoren, musea, gevangenissen, paleizen, militaire bases en rechtbanken heeft het Rijksvastgoedbedrijf de meest diverse vastgoedportefeuille en -projecten in Nederland.

De ene keer gaat het om de verbouwing van een rijkskantoor, de andere keer gaat het om een groot, politiek-gevoelig project met een hoog afbreukrisico en tegengestelde belangen. Denk aan de nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), die we in een recordtijd hebben neergezet, de tijdelijke huisvesting van de Eerste en Tweede Kamer tijdens de verbouwing van het Binnenhof of de tijdelijke huisvesting van de Rechtbank Amsterdam. Dit laatstgenoemd gebouw is volledig demontabel en herbruikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt niet alleen voor passende huisvesting voor de gebruikers maar wil ook een (maatschappelijke) meerwaarde leveren aan de omgeving, ter verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en samenleving.

De technisch manager adviseert met zijn/haar team onze klanten (de gebruikers) over de complexe nieuwbouw-, renovatie- of verbouwingsprojecten. Het adviesteam bestaat vaak uit een architect en specialisten op bijvoorbeeld het gebied van installatietechniek, veiligheid, bouwkunde of ICT-systemen. Samen met het team gaat de TM in gesprek met de toekomstige gebruikers, brengt de werkprocessen in kaart en stelt het technisch programma van eisen samen. In goede samenwerking komt de TM tot op elkaar afgestemde adviezen die binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden.

In veel projecten voert de TM samen met zijn/haar team tijdens de aanbestedingsfase de dialoog met de markt, in de ontwerpfase voert de TM validatiegesprekken en toetst of het ontwerp en de bouw aan de eisen voldoen.

Als het mogelijk is, daagt de TM de markt uit om met innovatieve en duurzame ontwerpen te komen.

Meest essentiële competenties

Primair van belang

 • Aansturen groep
 • Analyseren
 • Gedeeld leiderschap
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Secundair van belang

 • Initiatief
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van techniek.
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring met de voorbereiding en realisatie van complexe huisvestingsvraagstukken in de utiliteitsbouw. Hiervan is minimaal 1 opdracht gedaan vanaf initiatief- tot realisatiefase vanuit de opdrachtgeversrol.
De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of is bereid deze te behalen binnen 3 weken na startdatum.
De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.

De wensen

Alles uitklappen
Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.
De mate van ervaring (niet langer dan 7 jaar geleden) met het werken in utiliteitsbouw projecten vanuit een opdrachtgeversrol, in een politiek bestuurlijke context.
Mate van het kennisniveau van verschillende technische disciplines met het oog op technisch raakvlak-management. (Niet langer dan 7 jaar geleden)
Mate van ervaring (niet langer dan 7 jaar geleden) met functioneel specificeren met gebruik van een database (bv Relatics, Briefbuilder, dRofus).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  (Vereist)