Technical Specialist-Datacenters (Afdeling: Facility Management)

TenneT
Max 95 p/u
Gelderland
24-40 uur p/w
01-07-2024
07-05-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Afdeling Facility Management (FM):
De afdeling Facility Management (FM) is binnen de TenneT-organisatie verantwoordelijk voor alle kantoor- en gebouwfaciliteiten met waarborging van de vitale primaire processen voor TenneT in Nederland en Duitsland. De afdeling betreft een regieorganisatie conform het ‘demand-supply’ model waarbij een nauwe samenwerking is met een groot aantal contractpartijen. Als Contract Manager ben jij verantwoordelijk voor de uitbestede diensten van de afdeling Projecten & Techniek en borg je dat de prestaties van de contractpartijen in lijn liggen met de doelstellingen en risico’s van TenneT. Het contractenportfolio is zeer divers en bestaat uit technische diensten (zoals bouwkundig onderhoud, installatietechnisch onderhoud, technische security, etc.), projecten en facilitaire diensten (zoals receptie, handyman, servicedesk, mobiliteit, etc.) in zowel kantooromgevingen als business kritische (industriële) locaties zoals datacenters.

Team Techniek & Projecten (T&P):
Het team Techniek & Projecten (T&P) is binnen de afdeling Facility Management (FM) verantwoordelijk voor het gebouw-, installatie- en security technisch onderhoud en de hieraan gerelateerde projecten. Dit voor zowel kantooromgevingen als business kritische (industriële) locaties zoals de Datacenters met waarborging van de vitale primaire processen voor TenneT in Nederland en Duitsland.

Functie:
Als Technisch Specialist Datacenters ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van alle toegewezen installaties en alle toebehoren en onderdelen (E+W assets) binnen onze Datacenters. Constructieve werkzaamheden kunnen hier ook onderdeel van uit maken. Het voorkomen van storingen, het verlagen van de storingsduur en de leveringszekerheid van TenneT zijn jouw drijfveren in het uitvoeren van je werk. Daarmee draag je bij aan het (laten) uitvoeren van preventief onderhoud op een uniforme en geharmoniseerde manier. Je bent alert op risico’s, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het kunnen verstoren, neemt proactief maatregelen en reageert met daadkracht. Binnen het team Beheer & Onderhoud werk je intensief samen met je collega’s waarin je ook meedraait in de 24/7 piket-storingsdienst. Dit betekent dat je rekening moet houden met een keer per 4 tot 5 weken een 24/7 dienst waarbij je stand-by staat en rekening moet houden met opvolging van storingen. In deze rol werk je binnen de kaders van het operationele beleid en draag je verantwoording af aan de Installatieverantwoordelijke (IV-er) en de Maintenance engineer binnen het team T&P.

Werkzaamheden
• Bewaakt de veiligheid van installaties en uitvoerende medewerkers. Beheert het onderhoud en de opvolging van storingen aan de installaties en coördineert de uitvoering van werkzaamheden;
• Toetst bij zowel interne als externe medewerkers of zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en handelingsbevoegdheid passend bij het verkrijgen van een aanwijzing;
• Invulling geven aan een sturende rol in de voorbereiding en uitvoering van het onderhoudsproces in de breedste zin van het woord;
• Bewaken van de afhandeling van gemelde afwijkingen/onderhoud en stuurt op kwaliteit en tijdige opvolging van verstoringen in de installaties;
• Signaleert veiligheidsrisico’s en communiceert bindende (tijdelijke) werkinstructies aan uitvoerende medewerkers;
• Beoordeelt en keurt werk- en exploitatieplannen goed en voert de technische beoordeling uit;
• Verantwoordelijk voor de voorbereiding en goedkeuring van de gebruikerstest bij de inbedrijfstelling van (vervangings-)projecten en vertegenwoordigt de belangen van de beheerorganisatie tijdens het proces;
• Stelt voorwaarden bij het uitvoeren van verschillende activiteiten op één installatie en beoordeeld de kwaliteit;
• Neemt deel aan de 24/7 piketdienst voor leveringszekerheid;
• Je draagt proactief bij en levert input aan onderhoud- en verbeterplannen, vervangingsprojecten, technische onderhoudsrichtlijnen, operationeel handboek en procedures;
• Je schakelt soepel met interne en externe stakeholders voor wat betreft de uitvoering van technische onderhoudswerkzaamheden en technische integriteit en onder houdbaarheid van onze installaties.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en bent in staat zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit te voeren binnen de complexe datacenter omgeving (pré);
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding in Elektrotechniek en/of Energietechniek en/of Werktuigbouwkunde;
Je hebt een Stipel certificering IV/WV laagspanning (harde eis!);
Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische standaarden: om als technisch specialist te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen;
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal) en bent in staat om intensief samen te werken binnen een hecht team van technisch specialisten;
Je bent onderscheidend in betrouwbaarheid en integriteit.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.