Teammanager Jeugd en Onderwijs

Gemeente Zoetermeer
Max 130 p/u
Zuid-Holland
32 uur p/w
06-11-2023
06-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Sinds de decentralisaties in 2015 is het sociaal domein in transformatie. We werken integraal aan drie samenhangende kernopgaven: herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid vanzelfsprekend maken van gezond leven. We willen winst behalen met slimme investeringen; maatschappelijk én financieel. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst fysiek, sociaal en economisch uit gaat zien. Het is een continue uitdaging om te innoveren en te transformeren en gelijktijdig toe te werken naar een financieel bestendig sociaal domein, terwijl de dagelijkse kwaliteit van de dienstverlening geborgd blijft.

Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we werken zoveel mogelijk volgens de bedoeling en we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie. Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling waarbij integraliteit, kostenbeheersing, werken vanuit de bedoeling, sturen op impact en versterken preventie centrale thema’s zijn.
Voor het Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een inspirerende en doortastende **teammanager** die de plek van de huidige teammanager Jeugd en Onderwijs tijdelijk invult.

Opdracht
Het taakaccent van deze functie ligt  bij de teams **Jeugd en Onderwijs.** Deze twee teams, bestaande uit ca 25 gemotiveerde en zelfstandige professionals, kennen grote opgaven op gebied van kostenbeheersing, innovatie, doorontwikkeling integraliteit en preventie. Verbetering aansluiting passend onderwijs – jeugdhulp, versterken preventie, regionale samenwerking binnen de H10, doorontwikkeling Toegang tot Jeugdhulp, NPO scholenplan, passende kinderopvang, doorgaande ontwikkellijn onderwijs en nog veel meer uitdagende onderwerpen. Daarnaast starten er komend jaar een aantal programma’s in de teams waar jij samen met de programmamanager zorg draagt voor het behalen van resultaten. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de P&C cyclus en de P-kant van het team. Je hebt zorg en aandacht voor de medewerkers, je vindt balans in hybride werken en je draagt bij een positief werkklimaat waar verbinding en behapbare workload centraal staat.

Als teammanager verricht je onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd de volgende werkzaamheden:
– Je geeft leiding aan de professionals die beleidsmatige en operationeel in het team actief zijn;
– Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de bijdrage aan de P&C cyclus en het budgetbeheer binnen de daartoe vastgestelde kaders;
– Je coördineert in samenwerking met het Servicebureau H10- gemeenten het inkoopbeleid Jeugd;
– Je voert regie op de implementatie van maatregelen gericht op het beheersen van de kosten van de jeugdzorg en het versterken van het onderwijsaanbod.

Competenties

  • Proactieve zelfstandige houding;
  • Bestuurlijke sensitiviteit;
  • Samenwerken;
  • Resultaatgerichtheid;
  • Omgevingsbewust;
  • Leiding geven.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie)
Beschikbaar per 1 november 2023 voor tenminste 32 uur per week
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider sociaal domein in de richting van jeugd en/ of onderwijs

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau
Aantoonbare werkervaring met het werken tussen verschillende terreinen (bestuur/directie/ambtelijke organisatie) (maak dit concreet aantoonbaar met een voorbeeld)
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in afgelopen 5 jaar als teammanager op het gebied van beleid sociaal domein bij een gemeente

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.