Strategisch Projectleider Forensische Dienstverlening

https://staffingdesk.my.site.com/vmsvisualforce/jrequest_view?bid=smstalentenregio&id=a1JP8000001AerdMAC&ref=%2Fvms%2Fs%2Fjrequest%2Fa1JP8000001AerdMAC%2Fsrq174228%3Fbid%3Dsmstalentenregio&sfdc.override=1
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Inleiding
In het samenwerkingsverband van Kring Oost Nederland (KON) geven 5 GGD’n uitvoering aan het taakveld forensisch geneeskunde. De forensische geneeskunde is van groot maatschappelijk belang: het levert een bijdrage aan het (straf)recht, de openbare orde en is een belangrijke pijler van de publieke gezondheid. Dit taakveld valt uiteen in 4 deeltaken te weten:

 • Forensisch Medische Expertise.
 • Gemeentelijke Lijkschouw.
 • Medische Arrestantenzorg.
 • Forensisch medische Expertise Kindermishandeling.

Binnen KON Oost Nederland hebben wij enorme uitdagingen op het dossier forensische dienstverlening, de uitdaging heeft een aantal oorzaken denk aan de schaarste van de artsen, de verschillende financiële uitgangspunten binnen de 5 GGD’en, de verschillen in werkwijzen en werkprocessen en de landelijke (financiële druk) denk aan aanbesteding MAZ en de landelijke vertraging op de totstandkoming van de FME tarieven.

De opdracht
De strategisch projectleider is verantwoordelijk voor de uitwerking van de gezamenlijke visie op de samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst, bijpassen financiële afspraken, afstemmingslijnen en werkprocessen. De projectleider stuurt op samenhang en duurzame samenwerking. De vijf managers van de GGD’en treden op als gezamenlijk opdrachtgever. Aan hen legt de projectleider periodiek verantwoording af. In de uitwerking van de opdracht zoekt de projectleider draagvlak en afstemming met de managers, teamleiders en adviseurs van het domein bedrijfsvoering (HRM, financiën, etc).

De projectleider is verantwoordelijk voor het voorbereiden en implementeren van een toekomstbestendige samenwerking op het taakveld forensisch geneeskunde in de inliggende gemeenten van de vijf GGD’n. De projectleider levert tot 1 juli 2025 ten minste op:

 1. De governance door middel van een business/plan van aanpak, voor de inrichting van een duurzame samenwerking. Duidelijkheid over de samenwerking, middels een samenwerkingsovereenkomst, waaronder een duidelijk en gezamenlijk beeld van de regiefunctie.
 2. Duidelijke en actuele financiële beeld per GGD en op centrale opdrachten op het dossier FG, middels afstemmingslijnen, afspraken en dashboards (inclusief begroting centrale dienstverlening, verrekening en inkoop systematiek).
 3. Strategische communicatieplan op het dossier FG voor de KON.
 4. Inrichting van IT hardware, software en beheer.
 5. Indien niet afgerond door de huidige projectleider, de afronding pilot 4 werkgebieden.

Waarbij de prioritering door middel van nummering is aangegeven en nummer één de hoogste prioriteit heeft. Graag ontvangen wij van de strategisch projectleider een tijdlijn/werkagenda op bovenstaande opdrachten.

Beoogd effect
De beoogde effecten van het inzetten van de strategische projectleider zijn:

 • Toekomstbestendig maken van de forensische dienstverlening binnen KON.
 • Duurzaam in control komen als KON op het dossier FG, zowel financieel als inhoudelijk.
 • Aantrekkelijk werkgebied voor de artsen door duidelijk en eenduidig werkgeverschap.
 • Uniforme uitstraling en meer positie richting J&V, Politie, GGD/GHOR Nederland en andere samenwerkingspartners.
 • (Verdere) Positieve verbetering van de samenwerking binnen KON.

GGD Twente
De gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD Twente is een onderdeel van SamenTwente, het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten.
GGD Twente bestaat uit de afdelingen Algemene Gezondheid (AGZ) de Jeugdgezondheid (JGZ) en een Centrale stafafdeling. GGD Twente fungeert als scharnier tussen overheid en gezondheidszorg en staat midden in de samenleving. Zo werken we uitvoerend, adviserend én beleidsvoorbereidend aan een gezond Twente.

De eisen

Alles uitklappen
Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden niet door Opdrachtgever vergoed.
De kandidaat is in het bezit van een WO diploma richting Business & Management Studies.
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager op het financieel vakgebied.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aanvullende cursussen/trainingen opgedaan richting Projectmanagement (projectmatig werken).
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager op het financieel vakgebied.
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager op het financieel vakgebied voor een gemeente en/of overheidsinstelling.
De kennis en ervaring op het gebied van:
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.