Strategisch adviseur

Gemeente Zwolle
Geen max uurtarief
Overijssel
24 uur p/w
23-10-2023
31-03-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Strategisch Adviseur Wonen

De afdeling
Bij de afdeling Ruimte en Economie krijg je ca. 40 betrokken collega adviseurs. We werken aan opgaven op het gebied van ruimte, groen, wonen, mobiliteit, water, economie, toerisme, duurzaamheid, energie en cultuur. Oftewel de integrale ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Op de afdeling duiden we trends en ontwikkelingen die we vertalen naar strategisch beleid dat goed uitvoerbaar is. Natuurlijk doen we dat samen met collega’s en externe partners. De afdeling is ondernemend adviseur van het college. De inhuur uitvraag valt binnen team wonen.
Het team adviseert het bestuur, onder meer over de woningbouwproductie, betaalbaarheid, gewenste omvang en verduurzaming van de sociale voorraad en natuurlijke wijkvernieuwing.

De situatie
De gemeente Zwolle staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie.
Zwolle neemt een bijzondere en unieke plek in de regio in. We zijn de centrumstad, het hart van het regionale mobiliteitsnetwerk en leggen verbinding met de nationale en internationale netwerken via de weg en over het spoor. Deze positie brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om als motor voor de regio te fungeren bij sociale, culturele, economische en maatschappelijke opgaven.

Een woning voor iedereen
Het is wooncrisis in Nederland en dus ook in Zwolle. We moeten snel oplossingen vinden voor huisvesting. Maar ook tijd nemen om te bepalen welke soort woningen in de toekomst nodig zijn en hoe we een fijne leefomgeving behouden voor het hier en nu en in de toekomst.
De ambitie is 1.000 huizen per jaar te bouwen, maar liefst 10.000 huizen tot 2030. Maar we groeien ook fors naar 160.000 tot 180.000 inwoners in 20 jaar.
We willen een aantrekkelijke en inclusieve stad zijn en blijven. Met voor iedereen en elke portemonnee een passende woning. Daarvoor hebben we een betaalbaarheidsagenda opgesteld.
We leven langer en blijven langer zelfstandig wonen (eventueel met begeleiding aan huis). Ook dat heeft consequenties voor het aantal beschikbare woningen en het soort woningen dat nodig is. We streven naar vitale, solidaire en gezonde stadsdelen, voldoende geschikte woningen voor iedereen en passende zorg en ondersteuning aan huis.

Dit doe jij
Wonen staat hoog op de politieke agenda. Er spelen complexe vraagstukken en diverse belangen, zowel maatschappelijk als politiek, intern en extern. Samen met collega’s maak je de Zwolse visie concreet en draag je bij aan de uitvoering. Daar waar belangrijke schakels ontbreken op inhoud of proces heb je een signalerende functie richting ambtelijk opdrachtgevers en MT. Je draagt actief bij aan het verstevigen van het fundament en positionering van team wonen binnen stedelijk programmeren en (grootschalige) gebiedsontwikkelingen. Je weet mensen te inspireren en enthousiasmeren. Werkzaamheden kunnen in overleg nader uitgewerkt worden, maar bestaan in ieder geval uit inzet op:

Strategisch vermogen
Je bent een sparringpartner op niveau, zowel voor de interne organisatie en het bestuur als externe partners. Je hebt ervaring met het aansturen en ontwikkelen van visies, beleid en programmering. Hierin ligt de basis voor weloverwogen keuzes voor de korte en lange termijn. De opgave ligt niet alleen bij de Gemeente Zwolle. Externe partners in de gemeente en regio leveren een cruciale bijdragen. Dit vraagt dat je een stevig gesprek kunt voeren en scherp kunt onderhandelingen.
Je kunt schakelen tussen de verschillende schalen, van stads brede opgaven, gebiedsontwikkelingen tot projecten. Het thema wonen heeft een politiek-bestuurlijke urgentie. Je weet dat bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak een succesfactor is om wonen verder te brengen en kunt hierop acteren.

Regie
Je voelt goed aan wat er op bv. proces, organisatie of inhoud nodig is om de woningbouwopgaven te versnellen. Het is belangrijk dat je overzicht hebt en samenhang ziet. Vandaaruit kun je gericht sturen op de ontwikkeling van de woningbouw in Gemeente Zwolle. Hierbij gaat het niet alleen om realisatie van woningen op de korte termijn. Je hebt ook oog voor de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving op de lange termijn en de (woon)behoeften van de (toekomstige) inwoners van Gemeente Zwolle. Je weet zowel kwantiteit als kwaliteit in de uitvoering te borgen.

Asielzoekers, statushouder en vluchtelingen
De opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen is binnen de gemeentelijke organisatie in de basis belegd bij maatschappelijke ontwikkeling. Het vraagt echter een sparringpartner / accounthouder bij wonen gelet op de (tijdelijke) huisvesting en opvang. Je hebt hierbij een verbindende rol, neemt verantwoordelijkheid en durft keuzes te maken. Je komt met concrete (beleids-) oplossingen voor deze maatschappelijke opgave.

Waarom Zwolle?
Zwolle is de grootste stad van de regio en alle opgaven komen hier samen. De komende jaren krijgen we heel wat uitdagingen op ons bord. Wonen is een basisbehoefte én enorm complex.

Dit ben jij
Je hebt een HBO+ of academisch werk- en denkniveau. Misschien heb je een opleiding in de ruimtelijke ontwikkeling, bedrijfskunde of vastgoedmanagement.
Je bent een ervaren strategisch adviseur. Een zwaargewicht die het interne en externe belangenspel kent en van de (generalistische) inhoud is.
Je hebt (recent) ruime ervaring opgedaan bij een overheid, op het thema wonen.
Je vindt het leuk om te regisseren en resultaat te boeken. Je weet mensen te inspireren en bewegen.
Je schakelt makkelijk tussen concreet en abstract, geeft sturing, regisseert, communiceert met overtuigingskracht en hakt knopen door.
Je hebt oog voor de behoeften van het team.

Dit bieden wij
We bieden inhuuropdracht tot en met 31-03-2024, met mogelijkheid tot verlenging.
We gaan uit van een inzetbaarheid van 24 uur per week. Facturatie vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.
Werkdagen zijn in overleg. Enige flexibiliteit qua tijdbesteding en werkdagen, afhankelijk van de opgave wordt gewaardeerd. In Zwolle werken we hybride.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
De kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring als een strategisch adviseur.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen de overheid op het gebied van wonen in de afgelopen 5 jaar
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding in de ruimtelijke ontwikkeling, bedrijfskunde of vastgoedmanagement.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.