Strategisch Adviseur

Gemeente Eindhoven
Max 130 p/u
Noord-Brabant
24-36 uur p/w
01-07-2024
01-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wil jij meewerken aan één van de grootste en meest complexe gebiedsontwikkelingen van Nederland? Als Strategisch Omgevingsmanager Internationale Knoop XL & ontwikkelas Zuidwest ben jij verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van het programma Eindhoven Internationale Knoop XL en de ontwikkelas Zuidwest Eindhoven. Een zeer uitdagende baan, waar je een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad en de Brainport Regio!

Omschrijving van de organisatie:
De stad Eindhoven groeit als gevolg van de economisch sterke hightech regio Brainport Eindhoven naar 300.000 inwoners, sneller dan eerder gedacht. Op verschillende plekken in de stad is sprake van grote ingrepen en/of transformaties, op het gebied van woningbouw en mobiliteit. Voor realisatie van de ingrepen die samenhangen met grote rijksbijdragen vanuit het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) is een aparte programmaorganisatie opgericht: PSM (Programmaorganisatie Stationsdistrict en MIRT)

Gedurende deze opdracht werk je voor PSM. De programmaorganisatie heeft 5 deelopgaven; Eindhoven Internationale Knoop XL, De ontwikkelas Zuidwest (inc. HOV4), Mobiliteitstransitie, het Hoofd- en onderliggend wegennet (inc. Brainportlijn) en de uitwerking van het Verstedelijkingsakkoord. Deze opgaven worden programmatisch aangestuurd.

Je wordt ingezet voor de programmateams Eindhoven Internationale Knoop XL( Knoop XL) en de ontwikkelingen langs de HOV4 lijn in Zuidwest Eindhoven en ressorteert onder de vier programmamanagers van PSM.

Knoop XL heeft 3 deelopgaven:
– OV knoop Eindhoven Centraal
– Gebiedsontwikkeling Fellenoord
– Stationsgebied Zuid.

De gebiedsontwikkeling Fellenoord komt vanaf de zomer grotendeels in handen van de BV Ontwikkelingsmaatschappij Fellenoord (50%/50% gemeente-provincie). De samenwerking met de BV moet in de komende maanden vorm krijgen. Aan de OV Knoop wordt verder nauw samengewerkt met o.a. het ministerie van IenW, NS, ProRail, en provincie Noord-Brabant. De zuidzijde zal snel op zeer korte termijn tot ontwikkeling komen en vraagt daarom veel aandacht.

Ontwikkelas Zuidwest bestaat uit in ieder geval:
– Gebiedsontwikkelingen Groots Gestel: Grootschalige verstedelijking (toevoeging 11.400 woningen waarvan +/- 6.000 in Gestel.
– Aanleg HOV4 lijn
– Gebiedsenergie Programma Zuidwest
Meer over de opgaven lees je hier (www.eindhoven.nl/projecten/eindhoven-zuidwest).

De opdracht:
De Strategisch Omgevingsmanager (SOM) is verantwoordelijk voor het coördineren van de hoofdonderdelen van het omgevingsmanagement op programmaniveau. Het gaat dan om de identiteitsontwikkeling, placemaking, stakeholdermanagement, participatie, communicatie en conditionering. Ook is de SOM adviseur voor project overstijgende omgevingsissues naar de programmamanagers van Knoop XL en adviseur voor omgevingsaspecten naar de projectmanagers binnen de deelopgaven Fellenoord, OV-knoop en Stationsgebied Zuid. Je stuurt het strategisch team (en daaronder georganiseerde werkgroepen) aan met wie je de verschillende aspecten binnen deze rol beheerst. Een deel van dit team is al ingevuld, maar het is ook aan jou om activiteiten die volgen uit jouw verantwoordelijkheden te organiseren. Voor de ontwikkelingen in Zuidwest moet de strategie en organisatie voor het omgevingsmanagement op programmaniveau worden ingericht. Daar ligt een coördinerende taak voor de omgevingsmanager.

De rol van Strategisch Omgevingsmanager is nieuw binnen de organisatie. In de periode tot permante rol-invulling heb jij de opdracht om een goede basis te leggen en het brede omgevingsmanagement van het programma Knoop XL en Zuidwest, samen met het CPO team, verder op te bouwen en te laten floreren. Je begrijpt dat een gebiedsontwikkeling verder gaat dan alleen het opleveren van gebouwen en kan deze mensgerichte visie overbrengen op strategisch niveau en verbindt dat met de coördinatie van het CPO team.

Denk aan de volgende taken;
• Je coördineert de hoofdonderdelen van het strategisch omgevingsmanagement:
• Trekkerschap en organisatie van overleggen met externe stakeholders;
• Bewaken van participatie- en communicatiekaders;
• Bewaken van identiteitsontwikkeling en door vertalen naar placemaking;
• Je coördineert de afstemming tussen verschillen OM’s van de deelopgave/projecten;
• Aansluiten bij en evt. initiëren placemaking activiteiten;
• Participatie (participatieplannen en bijeenkomsten) en stakeholderbenadering;
• Communicatiekalender;
• Coördineren communicatie rondom het programma en verbinden met communicatie van deelopgaven/projecten;
• Samen met het CPO-team focus aanbrengen en keuzes maken voor korte- en lange termijn;
• Creëren van een gezamenlijke spirit om dit doel te bereiken;
• Coördinatie geven aan het CPO team, met inzet van juiste middelen en personen;
• Verbinden van interne en externe stakeholders en versteken van deze netwerken. Dit is nodig aan de “harde kant” om processen van planologische procedures en onderzoeken op programmaniveau vloeiend elkaar op te laten volgen of naast elkaar te laten lopen, maar ook aan de “zachte kant” waarbij gebruikers en gebruikersdoelen veel meer centraal staan.
• Afstemming planologische procedures op programmaniveau: inhoudelijke afstemming tussen omgevingsplannen, congruentie van uitgangspunten in onderzoeken (bijv. verkeer, archeologie) coördinatie van de m.e.r. procedure;
• Deelname aan programmateam overleg en adviseren aan de programmabeheersing over de integrale planning van het programma en over de risico’s op programmaniveau;

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 2 opdrachten als strategisch coördinerend omgevingsmanager;
Minimaal 8 jaar ervaring met ruimtelijke ordening, fysieke projecten, omgevingsrecht;
Minimaal 5 jaar ervaring met stakeholdermanagement;
Je hebt ervaring met communicatie, participatie en placemaking. Je kunt het belang hiervan vertegenwoordigen;
Je krijgt energie om met je voeten in de klei te staan, maar tegelijk op bestuurlijk niveau het strategisch gesprek te voeren;
Je hebt ervaring in pioniersfases en weet hoe je een basis neer kunt leggen en een route uit te stippelen om deze uit te bouwen;
Je kunt vraagstukken benaderen op de “harde” en “zachte” kant en weet de juiste werkwijze te bepalen om het doel te behalen;
Je bent de verbinder op verschillende niveaus, enthousiast en samenwerkingsgericht;
Je bent intern- en extern gericht;
Je bent politieke sensitief;
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.