Stadsdeel Zuid – Projectmanager toekomst Albert Cuypmarkt

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
16-24 uur p/w
05-02-2024
05-02-2025
Loondienst

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
De wereldberoemde Albert Cuypmarkt ligt in het hart van De Pijp en trekt bezoekers van binnen en buiten Amsterdam en Nederland. Net als veel markten heeft ook de Albert Cuypmarkt het moeilijk. Er is toenemende leegstand, vergrijzing van ondernemers, een mismatch tussen vraag en aanbod en regelgeving die vernieuwing in de weg zit. Marktondernemers zijn slechts ten dele georganiseerd, hun belangen lopen uiteen en er is weinig vertrouwen in de gemeente. Naast de economische opgave is er in de Albert Cuypstraat ook een leefbaarheidsopgave. Er zijn uitdagingen op het gebied van afval, logistiek, verkeersonveiligheid en fietsparkeerdruk. De openbare ruimte heeft onderhoud nodig en is op dit moment niet klimaatbestendig ingericht.

De gemeente wil dat de aantrekkelijkheid en economische kracht van de Albert Cuypmarkt stijgt. De inspanningen daartoe spelen op dit moment vooral in op knelpunten en kansen op de korte termijn. Er is een brede wens voor een richtinggevend perspectief voor de Albert Cuypmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat de Albert Cuypmarkt ook in de toekomst dé markt blijft van Amsterdam? Hoe ziet die markt van de toekomst eruit? En wat is daarvoor nodig?

We willen in samenwerking met alle stakeholders een integraal en richtinggevend toekomstperspectief formuleren voor de Albert Cuypmarkt, in samenhang met andere opgaven in de straat en de omgeving. Niet alleen wordt gekeken naar de economische functie van de markt en straat, maar ook de sociaal-maatschappelijke functie (ontmoeten en verblijven), het gebruik van de openbare ruimte voor, tijdens en na markttijd en de leefbaarheid.

Hiervoor zijn we op zoek naar een stevige projectmanager die de bestuurlijke opdracht formuleert, een plan van aanpak maakt om te komen tot een toekomstperspectief, dit plan uitvoert en een programma opzet voor het vervolg. De projectmanager is hierbij intern en extern aanspreekpunt en penvoerder van de stukken.

Werkzaamheden
De projectmanager gaat (samen met een team) werken aan de volgende resultaten en is hierbij proces- en projectmanager, intern en extern aanspreekpunt en penvoerder van de stukken.

1.       Het maken van een vastgestelde bestuurlijke opdracht;
2.       Het maken van een Plan van Aanpak om te komen tot het toekomstperspectief, inclusief uitgewerkt participatieplan, financiën, organisatie, ect;
3.       Het uitvoering Plan van Aanpak / Een vastgesteld Intergraal toekomstperspectief voor de Albert Cuypmarkt en – straat;
4.       En het opstellen van een uitvoeringsplan/programmaplan voor het vervolg vanaf 2025.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met project- en programmamanagement.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met integrale samenwerking met partners van binnen en buiten de gemeente: samenwerken in dynamische en complexe omgeving waarin (bestuurlijke) keuzen kunnen leiden tot veel weerstand.
De aangeboden kandidaat heeft ruime bestuurlijke ervaring bij een gemeente.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met markten en/of winkelstraten, en samenwerking met (markt)ondernemers.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstarten en begeleiden van een proces om te komen tot een vastgestelde visie / richtinggevend perspectief.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met vraagstukken in de openbare ruimte (herinrichting, logistiek, fiets parkeren, klimaatbestendigheid).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren