Stadsdeel Oost – Senior vergunningverlener Bouw

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
32-36 uur p/w
11-07-2024
30-06-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Als Medewerker Vergunningen Bouw behandel je zelfstandig aanvragen omgevingsvergunningen. Je toetst deze aanvragen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, Bouwbesluit, Welstand, Bibob, etc.

Je bent daarbij het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor aanvragers en betrokken partijen. Je levert een bijdrage aan het constant verbeteren van onze dienstverlening, processen en werkwijzen.

Werkzaamheden

Als senior vergunningverlener:

– Je behandelt complexe en multidisciplinaire (concept)vergunningaanvragen om af te wijken van het omgevingsplan en houdt hierbij rekening met de overeengekomen processen, landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels;

– Je draagt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd op inhoud ten behoeve van een proactieve, en kwalitatief goede advisering van bestuurders/portefeuillehouder, de stadsdeeldirecteur en de manager VTH over politiek gevoelige en strategiebepalende onderwerpen in relatie tot vergunningen, toezicht en handhaving;

– Je zorgt voor een goede klachtafhandeling en het verder verbeteren daarvan;

– Je draagt bij aan het verder ontwikkelen en implementeren van processen, protocollen en het bevorderen van een goede dossieropbouw door het team;

– Je draagt pro-actief verbetervoorstellen aan en probeert collega’s daar op een overtuigende manier in mee te nemen;

– Je bent een inhoudelijk coach en vraagbaak voor de collega’s op de inhoud en het proces;

– Je kent jouw vakgebied goed en houdt je kennis actief bij, evenals alle ontwikkelingen op jouw vakgebied;

– Voor de afweging ten aanzien van de aanvraag stem je actief af met diverse interne disciplines, zoals gebiedsteams, stedenbouw, economie, planologie, parkeren, verkeer, etc.

Daarbij zoek je tevens de actieve afstemming met ketenpartners zoals Waternet, Omgevingsdienst, GGD, Rve Wonen, etc.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor het behandelen en uitgeven van vergunningen en het zorgdragen voor toezicht en handhaving binnen het stadsdeel in lijn met de opgave gebiedsgericht werken en op basis van uitvoeringsplannen. Team Vergunningen maakt onderdeel uit van de afdeling VTH binnen het stadsdeel Oost. Het is een dynamische organisatie waarin flexibel en snel geschakeld moet worden. Samenwerken is essentieel. Binnen het team wordt gewerkt met deadlines, de medewerker controleert deze en signaleert overschrijdingen met als doel de processen te verbeteren en escaleert bij afwijkingen

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring binnen een G4 organisatie
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met PowerBrowser
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 maanden ervaring met het behandelen van aanvragen binnen de nieuwe Omgevingswet

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat is in het bezit van ABW 1 en ABW 2
De aangeboden kandidaat heeft met juridische vernieuwing
De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met complexe dossiers

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 18-06-2024

Je hebt nog 3 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)