Stadsdeel Nieuw West – Circulair Adviseur

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
26 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het leveren van kennis en expertise over systeemverandering, brede welvaart, duurzaamheid, circulaire economie, bedrijfsleven en innovatie.

Het begeleiden van het opzetten van democratische, inclusieve ondernemingen in Nieuw-West passend binnen de Community Wealth Building-aanpak.

Het op praktische wijze leggen van de verbinding tussen (de behoeften en wensen van) bewoners van Nieuw-West en het bedrijfsleven.

Het inbrengen van kennis en ervaring gericht op het lokaal circulerend houden van geldstromen.

Het signaleren en benutten van kansen om duurzame en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand te laten gaan.

Advies geven en actie ondernemen voor innovatieve, integrale manieren om de verduurzaming van Nieuw-West te versnellen.

Het in samenwerking opzetten en laten floreren van een duurzaam bedrijvennetwerk (Green Business Club Sloterdijken), relevante netwerkcontacten inbrengen en nieuwe contacten leggen.

Hierbij is het van belang dat je een uitstekende bestuurlijke antenne bezit, je een geboren netwerker bent en je kunt goed onderhandelen en weet te komen tot maximale resultaten.

De verantwoordelijkheden richten zich op de volgende aandachtgebieden:

– Community Wealth Building (systeemverandering gericht op brede welvaart) opzetten in Nieuw-West; de circulair adviseur maakt daartoe deel uit van het Community Wealth Building-team van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

– Duurzaamheid bevorderen in Nieuw-West en in het bijzonder het Sloterdijken-gebied; daartoe maakt de circulair adviseur deel uit van het gebiedsteam Sloterdijk Nieuw-West en van de Green Business Club Sloterdijken.

– Op innovatieve wijze de verbinding leggen tussen bovenstaande twee verantwoordelijkheden.

Werkzaamheden

– Een pro-actieve rol vervullen in het Community Wealth Building-team, met als specifieke taak het leveren van inzet en expertise voor het opzetten van democratische, inclusieve ondernemingen in Nieuw-West en/of het omvormen van bestaande initiatieven tot een democratische, inclusieve onderneming. Daarbij oog hebben voor kansen om bij het opzetten van deze ondernemingen in te spelen op de duurzaamheidsopgave (energietransitie, circulaire economie).

– Het leggen van verbindingen en doelgericht afstemmen met het werkgebied (Nieuw-West), zodat de op te zetten ondernemingen aansluiten op de (werkgelegenheids-)behoeften en -wensen in het gebied.

– Als teamlid van het Community Wealth Building-team bijdragen aan strategievorming, planvorming, onderlinge afstemming, teambuilding, communicatie, etc.

– Als teamlid van het Community Wealth Building-team ondersteuning en expertise inbrengen over een aanpak om geldstromen langdurig in het stadsdeel te houden en te laten circuleren.

– Actief participeren in de Green Business Club Sloterdijken, met een focus op circulaire economie.

– Een adviserende en participerende rol vervullen in het gebiedsteam Sloterdijk Nieuw-West.

– Nauw contact onderhouden met andere duurzaamheidsprofessionals binnen het stadsdeel en de gemeente gericht op (innovatieve kansen voor) verduurzaming en systeemverandering.

– Relevante netwerkcontacten inbrengen: met name bedrijven die aan de slag zijn of willen met duurzaamheid, circulaire economie en brede welvaart in (of nabij) Sloterdijk Nieuw-West.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en RVE’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring m.b.t. het bij elkaar brengen van ondernemers en andere stakeholders rondom duurzame en maatschappelijke vraagstukken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het (formele, informele en juridische) traject van het opzetten en functioneren van coöperatieve ondernemingen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het opzetten en tot bloei laten komen van een bedrijvennetwerk, alsmede met het verder laten groeien van een bedrijvennetwerk. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar projectervaring met de volgende thema’s: circulaire economie, coalitievorming gericht op innovatie, bewustzijn ontwikkelen gericht op duurzaamheid en brede welvaart. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen een 4G gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van en heeft relevante contacten in het Sloterdijken-gebied en Nieuw-West, in het bijzonder gericht op ondernemers. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met een diversiteit aan branches in het bedrijfsleven. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het functioneren van een Green Business Club. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.