Sr Juridisch Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Schiedam
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
32 uur p/w
01-04-2024
30-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het domein Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Stedelijk beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Tevens verzorgt dit team voor de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies). Het team van Planjuridische zaken (PJZ) bestaat momenteel uit een team van 4.

Voor dit team zoeken wij een
JURIDISCH BELEIDSADVISEUR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Jouw uitdaging
De planjuristen binnen het team vertalen strategisch beleid in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen of visies, voor de stad. Daarnaast behandelen planjuristen concrete bouwplannen van burgers en bedrijven die afwijken van het bestemmingsplan. Om het werk op een passende wijze uit te kunnen voeren, werk je nauw samen met de andere vakdisciplines in het team alsmede de Wabo-regisseurs van de afdeling Vergunning en Handhaving.
Jouw taken:

  • Je zorgt ervoor dat beleid op het gebied van ruimtelijke ordening effectief wordt doorvertaald. Daarvoor volg je ontwikkelingen nauwgezet en adviseer je het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties.
  • Daarnaast is het aan jou om ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Je hebt een sterk ondersteunende rol bij de realisatie van plannen. Al in een vroeg stadium beoordeel je plannen op juridisch-planologische haalbaarheid. Daarvoor adviseer je belanghebbenden bij een project – van bewoners tot projectontwikkelaars – over publiekrechtelijke aspecten, zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder. Met jouw kennis van zaken én met creativiteit zoek je openingen om plannen binnen de regelgeving mogelijk te maken.
  • Je levert een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet.

Als gemeente hebben we een sterk faciliterende rol en gaan we innovatie niet uit de weg. Hoe integreer je bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling als co-creatie of als opgaven gestuurd werken in de bestaande juridische procedures? Je bent dus niet alleen beleidsmatig bezig, je activiteiten hebben ook een heel praktische insteek: van het fungeren als aanspreekpunt voor bewoners tot en met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Hier krijg je alle ruimte om op een creatieve manier je stempel te drukken op het ruimtelijk beeld van de stad! In deze functie ga je actief aan de slag met: het ontwikkelen van beleid en adviseren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-planologische aspecten: onderzoek verrichten en ontwikkelingen evalueren, deze vertalen in voorstellen en notities en adviseren van management en bestuur. Het zorgdragen voor de (beleids)uitvoering op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-bestuurlijke aspecten: organiseren en coördineren van activiteiten, uitwerken van beleid in verordeningen etc., bestuurlijke besluitvorming organiseren en bijeenkomsten organiseren. Adviseren over en ondersteunen bij de implementatie, interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving (adviseren bij het opstellen van beschikkingen, juridische plannen opstellen, beleidsnotities toetsen, gegevens analyseren en inventariseren, behandelen van dossiers en bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigen van de gemeente bij gerechtelijke instanties).
Doelstelling van de functie: Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling (onder andere vanuit de nieuwe Omgevingswet) en de realisatie van ruimtelijke projecten.

Functie eisen

  • HBO
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
  • Teamspeler
  • Bestuurlijke sensitiviteit
  • Communicatieve vaardigheden
  • Aantoonbare actuele kennis van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en aanpalende vakgebieden
In verband met het versnellen van de woonopgave, het opstellen van ruimtelijke verkenningen in het kader van particuliere initiatieven en het project ‘Kansen in de stad’. Per initiatief wordt als resultaat een integraal opgestelde ruimtelijke verkenning opgeleverd. De ingehuurde werkt daarbij zelfstandig en legt hierbij inhoudelijk verantwoording af aan de senior adviseur van de vakgroep Planjuridische zaken van het team Ruimtelijke ontwikkeling en beleid.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt realisatie van de woningbouwopgave versneld. Het uitvoeren van ruimtelijke verkenningen maakt dat een besluit kan worden genomen over een vergunningaanvraag, danwel een oordeel kan worden gegeven over een mogelijk vervolgtraject. De bijdrage aan deelprojecten binnen Kansen in de Stad zorgt voor duidelijkheid over de juridisch-planologische kaders en haalbaarheid van het project.

De eisen

Alles uitklappen
Akkoord procedure en voorwaarden (oa all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk).
Minimaal een relevante afgeronde Hbo-opleiding
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur/ beleidsadviseur RO/planjurist of soortgelijk, in de afgelopen 10 jaar

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur/ beleidsadviseur RO/planjurist of soortgelijk, in de afgelopen 10 jaar
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur/ beleidsadviseur RO/planjurist of soortgelijk, in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren