Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Rijswijk
Max 110 p/u
Zuid-Holland
16-24 uur p/w
01-11-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team Ruimte
Binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen worden mooie projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben betrekking op o.a. mobiliteit, parkeren, beheer en diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De projecten binnen dit Domein worden steeds groter en complexer. Projecten worden steeds meer in samenhang aangepakt en het participatieproces speelt een belangrijke rol bij deze projecten. Het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen bestaat uit diverse teams. Team Ruimte is één van deze teams. De beleidsvelden Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Wonen en Groen vallen binnen dit team. Binnen de gemeente spelen er verschillende grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit zijn o.a. het gebied Bogaard stadscentrum, het Havenkwartier, Kesslerpark en Te Werve-Oost.

Primair voor de gebiedsontwikkeling Havenkwartier zoeken wij een senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, die de diverse planologische procedures binnen deze ontwikkeling inhoudelijk en procedureel kan begeleiden, in nauwe samenwerking met de projectleider.

Opdracht
De gemeente Rijswijk is voor de komende tijd op zoek naar een senior beleidsmedewerker RO, primair acterend binnen de gebiedsontwikkeling Havenkwartier. Voor het Havenkwartier wordt gewerkt wordt aan een levendig gemengd gebied met behoud van bedrijvigheid en toevoeging van 2.000 tot 2.500 woningen. Hiervoor is in 2021 een Ontwikkelkader vastgesteld en wordt nu gewerkt aan de verschillende deeluitwerkingen daarvan.

Als senior beleidsmedewerker RO ben je verantwoordelijk voor de meer ingewikkelde beleids- en adviesonderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening (RO) en deels milieuvraagstukken. Je vertegenwoordigt de gemeente daarbij in verschillende overleggen, neemt deel aan inspraakbijeenkomsten en overlegt met verschillende disciplines, overheden of rechterlijke instanties. Je begeleidt de diverse planologische procedures binnen dit gebied inhoudelijk en procedureel.

Mogelijk wordt je advies ook binnen andere lopende ontwikkelingen in de gemeente gevraagd.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Beschikbaarheid uiterlijk per 1 november 2023, voor tenminste 24 uur per week
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviserend RO specialist / adviseur omgevingsrecht
“Bring your own device” Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviserend RO specialist / adviseur omgevingsrecht binnen een gemeentelijke instelling
Aantoonbare werkervaring met opstellen of begeleiden van bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen waar sprake is van transformatie van een staand gebied (maak dit concreet aantoonbaar)
Aantoonbare werkervaring met het adviseren over milieuvraagstukken in een binnenstedelijke transformatie (maak dit concreet aantoonbaar)
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar waarbij de Wro, de Omgevingswet en milieurecht van toepassing waren, benoem dit in het cv
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met participatie en inspraakprocessen rond ruimtelijke projecten (maak dit concreet aantoonbaar)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.