Sociaaleconomische verbinder Vechtdal

Provincie Overijssel
Max 110 p/u
Noord-holland
8 uur p/w
01-09-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zet de provincie Overijssel in op drie pijlers; de natuur versterken, een toekomstbestendige agrarische sector en een sterk sociaaleconomisch platteland.

Provincie Overijssel werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak in zes PPLG-gebieden. Voor Vechtdal zoeken we nu een sociaaleconomische verbinder.

Elk gebied beschikt over een gebiedsteam met verschillende gebiedspartners met elk hun eigen specialiteit en/of expertise. De teams zijn het eerste aanspreekpunt voor het gebied en vormen de verbinding tussen het gebied en de provincie. Om aan het sociaaleconomisch perspectief van het gebied te werken, zoekt het gebiedsteam versterking: een verbinder met realisatiekracht die de taal van het platteland spreekt.

Overijssel wil de sociaaleconomische kwaliteit in Overijssel behouden en versterken. Daarbij kijken we samen met de gemeenschap naar de brede welvaart in een gebied; hoe houden of versterken we een vitaal platteland ondanks (of misschien dankzij) de grote opgaven in het gebied. Samen met inwoners en gebiedspartijen werken we onder het PPLG aan:

Inzicht – Wat is de sociaaleconomische impact van het PPLG Overijssel (op de gebieden)?

Uitzicht – Wat is het sociaaleconomisch perspectief gegeven de opgaven per gebied?

Uitvoering – Welke acties voeren we uit in de gebieden om er het sociaaleconomisch perspectief te versterken?

De sociaaleconomische verbinder zal zich met name bezighouden met ‘Uitvoering’, het signaleren, koppelen en aanjagen van kansen en initiatieven.

Versterken van activiteiten en initiatieven op sociaaleconomisch vlak in het Vechtdal

Werkzaamheden die hierbij horen zijn:

 • Deelnemen aan het gebiedsteam
 • Verbinding leggen tussen netwerken in het gebied en het gebiedsteam
 • Verbinding leggen tussen projecten in het gebied (zoals met programma Leefbaar Platteland en LEADER)
 • Signaleren van bedreigingen en kansen in het gebied
 • Stimuleren van de dialoog rond brede welvaart, zoals met onze ontwikkelde gesprekstool Brede Welvaart
 • Kansen en bedreigingen omzetten in concrete activiteiten en projecten met betrokkenen in het gebied
 • Verbinden van initiatieven
 • Aanjagen van huidige en nieuwe initiatieven op het gebied van brede welvaart
 • Bij initiatieven rond andere thema’s zoals natuur en agrarische sector (andere PPLG-opgaven) het sociaaleconomische perspectief inbrengen en kijken naar koppelkansen.
 • Adviseren van provincie en andere partijen op het gebied van interventies, inzetten van versnellingsgeld en beleid rond sociaaleconomische perspectief en gebiedsprocessen

Hierbij is het belangrijk dat de kandidaat beschikt over een groot en actief netwerk in het gebied, de ‘taal’ spreekt en beschikt over kennis en van brede welvaart (initiatieven), gebiedsprocessen en al doende ontwikkelen.

Als je in aanmerking wilt komen voor de opdrachten in de gebieden Salland en/of Noordwest-Overijssel, dien dan een aanbieding in voor deze specifieke opdrachten.

Je bent het gezicht van het sociaaleconomisch perspectief onder het PPLG binnen het gebied, voor het gebied en voor de provincie.

Actief contact leggen met inwoners, ondernemers en bestaande netwerken in het gebied.

Signaleren van kansen en bedreigingen rond sociaaleconomisch perspectief

Aanjagen van activiteiten op sociaaleconomisch perspectief in het gebied.

Inbrengen van sociaaleconomisch perspectief in andere PPLG-initiatieven in het gebied.

De eisen

Alles uitklappen
De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid) in de periode 2016 – heden.
De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van het Vechtdal.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft ervaring in het gebiedsgericht werken in het Vechtdal en kan dit aantonen met een beschrijving van de resultaten van die ervaring.
De kandidaat beschikt naast aantoonbar werkervaring in Vechtdal op brede welvaart in projecten, ook in Salland en/of Noordwest-Overijssel (andere PPLG-gebieden) over aantoonbare werkervaring op brede welvaart.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.