Senior Technisch Projectleider Verkenningsfase Stationsgebied

Gemeente Nijmegen
Max 150 p/u
Gelderland
24 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het stationsgebied Nijmegen verandert de komende jaren volledig. Het gebied wordt een bruisende en hoogwaardige verblijfsplek. We maken dit knooppunt toekomstbestendig; reizigers reizen gemakkelijk van en naar plaatsen in en buiten de regio. Een nieuwe entree aan de westzijde bedient de bewoners uit Nijmegen-West. En de centrumzijde van het station wordt vernieuwd voor voetganger, fietser en OV-reiziger. De nieuwe stationsomgeving biedt ruimte voor wonen, werken, reizen en ontspannen. Er komen 2000 woningen, een nieuw hotel, horeca, kantoren en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Gedurende de bouw zal er langdurige hinder zijn, maar uiteindelijk veranderen station en omgeving naar een toekomstbestendig geheel.

Centrumzijde

Het Rijk, gemeente Nijmegen, ProRail, NS Stations en de provincie Gelderland voeren samen een verkenning uit naar de mogelijkheden om de centrumzijde van station Nijmegen klaar te maken voor de toekomst. Dit gaat over de stationshal, de busstations noord en zuid, de fietsenstallingen onder- en bovengronds, het voorplein en de verkeers- en looproutes voor en naar het station. We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen voor de knelpunten in het gebied en betrekken daarbij actief de omgeving. De verkenning wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit. Met dit besluit wordt een keuze gemaakt welke oplossingsrichtingen in een volgende fase worden uitgewerkt in een concreet ontwerp.

Verkenningsfase

De kern van de verkenningsfase is dan ook om de oplossingsrichtingen breed te analyseren en inventariseren en deze te trechteren op basis van afwegingscriteria naar een voorkeursvariant/ oplossing. De opgave wordt integraal opgepakt om ervoor te zorgen dat alle assets en de herinrichting van de openbare ruimte goed op elkaar aan sluiten, goed functioneren en passen binnen o.a. de kaders van het KRK. Door de mogelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken zowel ontwerptechnisch (fysieke scope) als financieel en de wijze waarop deze in de markt kunnen worden gezet, vormt deze informatie een basis om nadere afspraken over de projectscope vast te leggen in een bestuursovereenkomst. Daarbij is afgesproken dat er voor de centrumzijde niet volgens het spelregelkader van het BO MIRT gewerkt hoeft te worden maar wel volgens de bedoeling van het spelregelkader.

Voor de uitvoering van deze opgave is een projectorganisatie opgericht. Deze projectorganisatie wordt geleid door een projectleider van de gemeente Nijmegen. Het PMT (Projectmanagementteam Centrumzijde) bestaat uit vertegenwoordigers van IenW, ProRail, NS, Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen. Als ingehuurde Senior Technisch Projectleider ben je onderdeel van de projectorganisatie.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.

  • Je bouwt mee aan een multimediale hub die bereikbaarheid van Nijmegen versterkt, en je werkt mee aan grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven waar het prettig wonen en werken is;
  • Je werkt in opdracht van de projectleider centrumzijde van de gemeente Nijmegen;
  • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van een ruimtelijk functioneel ontwerp en een getekend programma van eisen voor de scope van Centrumzijde (Stationshal, fietsenstalling, busstation inrichting openbare ruimte en snelfietsroute) en bijbehorend kostendossier;
  • Je geeft leiding aan het team vraagspecificatie waarin de inhoud, het omgevingsmanagement en de kostenengeneering vertegenwoordigd zijn;
  • Je adviseert het PMT centrumzijde;
  • Je rapporteert aan het PMT.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau;
Aantoonbaar recente (sinds 2015) ervaring in het werken in een projectorganisatie met complexe projecten met uiteenlopende belangen;
Aantoonbaar meerjarige ervaring als technisch projectleider in een stationsomgeving met grootstedelijke ontwikkelopgaven;
Aantoonbaar ervaring in een interdisciplinair projectteam binnen een samenwerkingsverband met andere overheden en spoorse partijen.

De wensen

Alles uitklappen
Ervaring met multidisciplinaire projectleiding in samenwerkingsverbanden met overheden en spoorse partijen. Geef 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 20%;
Kennis van civiel technische ruimtelijke inpassing incl ondergrondse infrastructuur;
Geef 2 voorbeelden van je rol als Senior Technisch Projectleider bij de verkennings- en planfase bij complexe ruimtelijke opgaven binnen een stationsgebied; 1 overtuigend voorbeeld scoort 15%, 2 scoren 40%;

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.