Senior Projectleider Ketenbureau i-Sociaal Domein

VNG
Max 135 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
01-11-2023
31-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

1.1 Over VNG Realisatie

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Dit wordt onder meer bereikt door:

 • In nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners.
 • Samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’.
 • Waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein.
 • Verbeteren van de dienstverlening.
 • Een efficiënte en wendbare organisatie.
 • Anticiperen op de toekomst.

1.2 Over Ketenbureau i-Sociaal Domein

Samen met gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en samenwerkingspartners werkt het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan het:

 • Vereenvoudigen van de uitvoering.
 • Verminderen van de administratieve lasten.
 • Verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo), met als doel meer tijd en geld voor zorg en ondersteuning aan de cliënt.

Het Ketenbureau is onderdeel van VNG Realisatie en VNG is ook een van de Stuurgroepleden. Andere leden van de stuurgroep i-Sociaal Domein zijn Actiz, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, Valente en VWS.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Het Ketenbureau voert diverse projecten uit in het kader van de Wmo en Jeugdwet, primair gericht op het reduceren van vermijdbare administratieve lasten. Dit omvat onder andere projecten gerelateerd aan:

 • Data en Monitoring: Afstemming van informatiebehoefte met stakeholders, ontwikkelen van dashboards en rapportages, en voorzitten van werkgroepen met ketenpartners.
 • Standaardisatie Kernbedingen Wmo: Ontwikkeling en onderzoek naar de standaardisatie van kernbedingen binnen contractstandaarden Wmo.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De opdracht omvat:

 • Opstellen en bijstellen van projectplannen en bijbehorende begrotingen.
 • Toetsen en verantwoorden van de projecten.
 • Opstellen van documenten voor de stuurgroep.
 • Omzetten van problemen en vragen naar concrete acties en onderzoeksvragen.
 • Integrale afstemming met diverse interne en externe stakeholders en creëren van draagvlak.
 • Begeleiden van het veranderproces binnen projectontwikkeling.

1.5 Resultaat van de opdracht

Het eindresultaat behelst het opleveren van projectplannen en –resultaten binnen de gestelde kaders van tijd, geld, capaciteit en kwaliteit. Deze plannen zullen het proces beschrijven waarmee de implementatie kan plaatsvinden, binnen het mandaat van de stuurgroep i-Sociaal Domein en de bijbehorende randvoorwaarden.

De eisen

Alles uitklappen
Beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde of een vergelijkbare multidisciplinaire organisatie- c.q. veranderkundige studie.
Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Project- of Programmamanager zoals omschreven in deze offerteaanvraag
Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van project- of programmaleider in complexe bestuurlijke omgevingen met betrekking tot data en monitoring
Ruime ervaring met het opzetten van ketenprojecten, het leiden van projectteams bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit diverse ketenpartijen en het bijbehorende stakeholdermanagement.
We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met soortgelijke projecten binnen de Wmo en/of Jeugdwet.Geef voorbeelden en/of aantoonbaar via CV/motivatie.
Aantoonbare werkervaring met de Keteninfrastructuur binnen de Jeugdwet of Wmo. Geef voorbeelden en / of aantoonbaar via CV/motivatiebrief
Relevant netwerk binnen de Wmo en/of Jeugdwet op landelijk niveau of bij ministeries.
Kennis met betrekking tot de Hervormingsagenda Jeugd. Geef voorbeelden en / of aantoonbaar via CV/motivatiebrief
Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe organisaties binnende publieke sector. Geef voorbeelden en/of aantoonbaar via CV/motivatie.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.