Senior Programma Management Ondersteuner

politie
Max 80 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP’ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit kan maximaal 16 weken duren waardoor bovenstaande startdatum een fictieve startdatum betreft. Starten kan zoveel eerder als mogelijk, na doorlopen van de screening.

Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen.

Het Coördinatiepunt Fysieke Beveiliging (CP FB) heeft de opdracht om fysieke beveiliging toekomstbehendig te borgen in de politieorganisatie. Het CP FB is onderdeel van team Beleidsimplementatie & ontwikkeling (BIO) dat gepositioneerd is in de afdeling huisvesting. Het coördinatiepunt bestaat uit een vaste kernbezetting van veiligheids- en beveiligingsspecialisten, die samenwerken op basis van een netwerk team dat is samengesteld uit verschillende onderdelen van de politieorganisatie.

In dit netwerk team worden diverse specialismen uit de politieorganisatie vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld het team fysieke beveiliging, verwerving en de dienst ICT. Het CP FB richt zich op meerdere fysieke beveiligingsthema’s binnen de politie, met als het meest centrale thema: het realiseren en toekomstbehendig borgen van een informatie gestuurde beveiligingsorganisatie.

Als specialist PMO ondersteunt je de kwartiermaker en de regiegroep in de werkzaamheden voor het Coördinatiepunt FB. Daarnaast zul je ondersteuning bieden in een tal van processen binnen opgaves aan verschillende opgaveregisseur(s). Als PMO’er ben je verantwoordelijke voor het opgaveproces, de opgaveportfolio, het verzorgen van de hoofdpuntenrapportage (HPR), budgetbeheersing en planning. Je zorgt voor structuur, overzicht, standaardisering, organisatie van evenementen, maandelijkse teamdagen en HR-zaken rondom het gehele team van het Coördinatiepunt. De PMO van het Coördinatiepunt stuurt alle opgaves aan en zorgt voor een duidelijk inzicht in de status. Je rapporteert maandelijks aan de kwartiermaker en de directie Beleidsimplementatie & Ontwikkeling (BIO).

Beoogd resultaat:
De opdracht die de ingehuurde senior projectondersteuner krijgt is het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van een of meerdere projecten van onze projectenkalender.

Als specialist PMO zorg je voor een goede en kwalitatieve portfolio- & projectadministratie.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het ondersteunen van de kwartiermaker met complex agendabeheer.
 • Geven van project ondersteuning op basis van PRINCE2;
 • Bewaken van mijlpalen, deadlines en afspraken;
 • Het assisteren bij het opstellen en bewaken van de projectplanningen;
 • Ondersteuning van de risicomanager;
 • Ondersteuning van de communicatiespecialist;
 • Het inbedden van project beheersprocessen binnen het coördinatiepunt;
 • Het initiatief nemen in het meedenken en adviseren over verbeteringen;
 • Het archiveren en up-to-date houden van digitale documentatie;
 • Het verzamelen van voortgangsrapportages en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
 • Het maken en voorbereiden van afspraken.
 • Verslaglegging van de van afspraken en zorgen voor de opvolging van actiepunten vanuit gouvernance-meetings;
 • Het ondersteunen in de financiële verslaglegging en het verwerken van facturen;
 • Bijhouden van overzichten zoals de stakeholderlijst,
 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor het Coördinatiepunt en de medewerkers in het team.

zie doelstelling

Voornamelijk intern.

Eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledig diploma op minimaal HBO niveau.
 • De kandidaat is in het bezit van minimaal een Prince2 Foundation certificaat.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledig diploma op minimaal HBO niveau.. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van minimaal een Prince2 Foundation certificaat.
De kandidaat heeft minimaal in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als projectondersteuner binnen grote (1000+) organisaties.
De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Prince2.
De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met, projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages.
De kandidaat beschikt over eigen vervoer, en is bereid om ook ingezet te worden door het land op locaties welke met het OV niet goed bereikbaar zijn.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als PMO binnen een grote (1000+) organisatie
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Agile/SCRUM.
De kandidaat heeft In de afgelopen 5 jaar aantoonbaar werkervaring opgedaan binnen de overheid en/of Politie.
De kandidaat is in het bezit van minimaal een Prince2 Practitioner certificaat.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren