Senior jurist/privacy

politie
Max 120 p/u
Utrecht
8 uur p/w
02-09-2024
28-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP’ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

 

 

 

Weet jij alles van privacywetgeving en vind je het leuk om deze kennis toe te passen op het politiewerk? Team Rendement Operationele Informatie (TROI) zoekt een Senior jurist /privacy voor het schrijven van de GEB’s (DPIA’s).

Als senior jurist/privacy adviseer je TROI teams op het privacygebied bij de (door)ontwikkeling van applicaties binnen de politie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Voor deze applicaties moet in het kader van de privacywetgeving een GEB (DPIA) worden uitgevoerd. De senior jurist monitoort dit proces, geeft juridisch advies over de privacyaspecten en voert gezamenlijk met de verantwoordelijke Product Owners een GEB uit. De senior jurist doorziet het speelveld om een goed evenwicht te creeëren tussen enerzijds de noodzaak tot het uitvoeren van een GEB en de implementatie van mitigerende maatregelen en anderzijds de flexibiliteit die noodzakelijk is binnen een Agile ontwikkelproces.

Naast het uitvoeren van GEB’s (DPIA’s) verwachten wij ook dat de senior jurist vanuit zijn of haar deskundigheid projecten en programma’s adviseert op het gebied van privacywetgeving en relevante kennis deelt met collega’s.

Als senior jurist ben je verantwoordelijk voor het pro-actief toetsen, signaleren van risico’s en knelpunten op het gebied van de verwerking van politiegegevens en het aandragen van oplossingen hiervoor. Daarnaast ben je in staat om meerdere GEB’s (DPIA’s) op te stellen. Naast dat je een ruime ervaring  hebt op het gebied van de AVG verwachten we dat je de Wpg snel eigen kunt maken.

Beoogd resultaat:

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de verwerking van politiegegevens en persoonsgegevens en je maakt een verslag op van je bevindingen. Tenslotte bevorder je door jouw expertise functie de deskundigheid en vakvolwassenheid van onze juridische collega’s door je specialisatie, kennis en vaardigheden aan hen over te dragen als mentor. Het beoogd resultaat zal tijdens een verificatiegesprek verder worden toegelicht.

Als senior jurist /privacy ben je verantwoordelijk voor het:
– Zelfstandig beoordelen en uitvoeren van GEB’s (DPIA’s)
– Zelfstandig geven van privacy advies in projecten en programma’s
– Begeleiden van juridische collega’s  (vraagbaak en mentorschap)

Intern en extern

 • Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding.
 • CIPP/E gecertificeerd.

 • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met privacywetgeving.
 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van tenminste 10 DPIA’s (GEB’s).
 • Aantoonbare werkervaring met informatiebeveilliging.
 • Aantoonbare werkervaring met overheidsinstellingen.
 • Aantoonbare werkervaring met innovatieve technieken en analyses.
 • Aantoonbare werkervaring met telecomwetgeving.
 • Aantoonbare werkervaring met de Wet politie gegevens (Wpg).

 • Organisatievermogen – Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid – Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk
 • Organisatiesensitiviteit – Speelt in op interne politieke en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen  of activiteiten op de andere organisatieonderdelen
 • Maatschappelijke orientatie – Is alert op- en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de organisatie.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding
CIPP/E certificaat
Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met privacywetging.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met innovatieve technieken en analyses.
Aantoonbare werkervaring met telecomwetgeving
Aantoonbare werkervaring (kennis) met/van de Wet politie gegevens (Wpg).
Aantoonbare werkervaring met het geven van advies in projecten en programma's.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.