Senior juridisch adviseur

Gemeente Westland
Max 117,35 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
09-10-2023
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 zijn we verhuisd naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Team ARJ bestaat uit twee vakteams: Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering. Areaalbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van data van de objecten die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Westland. De juristen van ARJ leveren juridische dienstverlening aan het bestuur en binnen het cluster Ruimte. Wij verrichten verschillende werkzaamheden op het gebied van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Opiumwet. De werkzaamheden van de juristen van ARJ zijn verdeeld in een drietal taakvelden, te weten Handhaving, Bezwaar en Beroep en Vastgoed en Grondzaken. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende, adviserende en faciliterende rol richting het management, overige teams en bestuur.

Opdracht
Als senior juridisch adviseur Vastgoed en Grondzaken geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management,  het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters.  Als jurist Vastgoed en Grondzaken ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en opstellen, aanpassen en/of beoordelen  van juridische stukken, zoals overeenkomsten en akten op het gebied van vastgoed en grondzaken. Denk hierbij aan exploitatieplannen,  anterieure grondexploitatie-overeenkomsten,  voorovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten, koopovereenkomsten , leveringsakten, huurovereenkomsten, erfpacht, recht van opstal, allonges en de  WVG . Vanuit je juridische specialisme neem je deel aan (complexe) projecten, in hoofdzaak op het gebied van ruimtelijke (gebieds-)ontwikkelingen. Het gaat om complexe opgaven en onderhandelingstrajecten van préprojectfase tot uitvoering en uitgifte. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.  Ook betreft het beheercontracten van het gemeentelijk vastgoed. Tot slot signaleer je mogelijke (beleid)verbeteringen en adviseer je mee over beleidsvorming. Het team is in ontwikkeling en we zijn dan ook opzoek naar mensen die daaraan mee kunnen en willen denken.

De eisen

Alles uitklappen
Beheersing van de Nederlandse taal
Afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van Rechten
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling, Vastgoed en Grondzaken

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkarving in de afgelopen 5 jaar als Juridisch Adviseur op het gebied van Gebiedsontwikkeling, Vastgoed en Grondzaken
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch Adviseur bij een gemeente
Aantoonbare werkervaring in het adviseren met betrekking tot ontwikkelingsprojecten en het opstellen van anterieure overeenkomsten (benoem dit duidelijk in het cv)
Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.