Senior financial auditor

Gemeente Breda
Max 120 p/u
Noord-Brabant
36 uur p/w
10-06-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Senior Financial Auditor

Wat ga je doen?
Om vast te stellen of de uitkomsten van al onze processen betrouwbaar zijn en of we daarbij ook werken volgens wet en regelgeving, vervult Team Audit een cruciale rol. Dit doen we omdat we het willen en moeten. Willen, omdat we als organisatie in control willen zijn. En moeten, omdat we dagelijks middelen besteden die niet van onszelf zijn en waarover we goed verantwoording aan burgers, gemeentebestuur, provincie en rijk afleggen. Zo dragen we bij aan transparant bestuur.

Voor de controle van de jaarrekening voeren wij financial audits uit. Dit betreft o.a. de processen inkoop/aanbesteding, subsidies, Wmo, Participatie, diverse opbrengstenstromen en de balansposities. De uit te voeren audits vormen de basis voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college én de accountantscontrole. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de uitvoering van financials audits en de eigen oordeelsvorming. Dat reikt verder dan alleen signaleren en rapporteren. Op basis van bevindingen willen we de organisatie ook in staat stellen tussentijds te kunnen bijsturen op de kwaliteit van processen of het herstel van (dreigende) onrechtmatigheden.

Als Senior Auditor:
Maak je deel uit van de afdeling Concerncontrol, Team Audit.
Voer je zelfstandig audits uit op processen en systemen ter ondersteuning van inkoop/aanbesteding, opbrengstenstromen en balansposten. Daarbij vorm je een oordeel over de mate van beheersing en de getrouwheid/rechtmatigheid van de kosten en opbrengsten.
Lever je een bijdrage aan de noodzakelijke procesverbeteringen binnen de organisatie. Daartoe ben je in staat op grond van je ervaring en (specifieke) expertise.
Ben je volwaardig gesprekspartner voor management, directie en accountant.
Lever je een actieve bijdrage aan de continue verbetering en professionalisering van Team Audit.

Wie zoeken we?
Je beschikt over een afgeronde opleiding Accountancy of bedrijfseconomie, bij voorkeur aangevuld met een postmaster in IT- , operational of financial auditing. Je hebt ruime ervaring als auditor of accountant. Je beschikt over (actuele) ervaring bij gemeenten. Als persoon ben je communicatief vaardig, sta je stevig als adviseur, kun je een brug slaan tussen audit en de organisatie, heb je tact en overtuigingskracht. Je bent natuurlijk gericht op resultaat en samenwerking. Je bent zelfstandig en weet snel een weg te vinden in het uitvoeren van audits.

Wat bieden wij?
Wij vergoeden een maximaal tarief van € 120,- per uur afhankelijk van opleiding en relevante ervaring.

Duur van de opdracht
Aanvang van de opdracht is in overleg, maar bij voorkeur op korte termijn (juni 2024). De duur van de opdracht is in beginsel 7 maanden. Na afronding hiervan kunnen we in overleg gebruik maken van de optie om de opdracht te verlengen. Indien de opdracht om redenen van kortere duur is dan 7 maanden, werken wij met een opzegtermijn van 1 maand.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.
Uw kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie. (Actuele) ervaring bij gemeenten en kennis van BBV (Besluit begroting en verantwoording) en specifieke fiscale wet- en regelgeving is een pre. Dit moet blijken uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen
Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk); - Analytisch; - Sterk in oordeelsvorming; - Tactvol; - Overtuigingskracht; - Resultaatgericht; - Zelfstandig.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.