Senior Epic Owner (projectleider)

STeding Groep
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
32 uur p/w
04-12-2023
29-02-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

1) Voor wie is de vacature geschikt? 

Senior epic owner

2) Algemene omschrijving van de opdracht en de uitdaging/complexiteit die deze opdracht kenmerken

Als onderdeel van het programma Blue Sky zoeken we een senior Epic owner ter tijdelijke vervanging van huidige epic owner die is uitgevallen wegens ziekte.

3) Waarom is deze opdracht er? Wat is de noodzaak?

Stedin krijgt in toenemende mate te maken met meer risico- en congestiegebieden. Uitbreiding en verzwaring van onze netten is noodzakelijk. Het tempo van de energietransitie is echter zó hoog dat dit vaak te lang duurt, we moeten ook slimmer omgaan met de bestaande netcapaciteit en onze netten optimaler benutten. Bij Stedin wordt centrale sturing uitgevoerd door de netcapaciteitsketen.

De keten netcapaciteit heeft als doel dat Stedin haar overvolle netten samen met bestaande en nieuwe klanten optimaal kan benutten zodat zij zoveel mogelijk in hun energiebehoefte kunnen worden voerzien.

De netcapaciteitketen heeft 6 primaire doelen:

In de Netcapaciteitsketen werken de afdelingen Klant, BVC, Markt, AM  en Communicatie samen om de netcapaciteit te managen en de netten optimaal te benutten. Kader hiervoor wordt gevormd door de nieuwe ACM codes voor transportschaarste en congestie. De groei van het aantal risico- en congestie gebieden gaat nu zo hard dat we de keten versnelt moeten opschalen, sneller dan we hebben voorzien.

Op dit moment kunnen we maximaal 7 risico- en congestiegebieden goed ‘managen’, dit moeten groeien naar 50 gebieden in maart 2024 en 200 gebieden in sept 2024. Ook daarna zal het aantal gebieden toenemen. In 2023 en 2024 wordt daarom via het programma Blue sky de keten Netcapaciteit versnelt schaalbaar gemaakt voor meer risico- en congestiegebieden.

De key focus van Blue sky is op 200 gebieden op 1 sept 2024. Echter, we toetsen de oplossingen daarvoor ook op de architectuur en businessprocessen die nodig zijn voor maximale schaalbaarheid ná sept 2024.

Risico- en congestiegebieden moeten goed inzichtelijk, zodat we hier op kunnen acteren en externe partijen kunnen informeren en rapporteren, dmv:

 • Identificatie funnel congestie / risicogebieden
 • Quick Scan congestie / risicogebieden
 • Risicogebied monitoren
 • Vooronderzoek Analyse en bepaling oplossing
 • Congestie vooraankondiging voorbereiding (incl communicatie)
 • Congestievooraankondiging
 • Congestieonderzoek (Technische analyse en Marktanalyse), inclusief publicatie en communicatie

Stedin zoekt een senior epic owner die samen met de en dit epic leidt, coördineert en afstemt met business owner, specialisten en stakeholders (business, IT, etc).

4) Wat is de verwachte looptijd van de opdracht en wat is de gevraagde inzet (dagen / week)?
Per direct, 4 dgn per week, totdat huidige epic owner volledig is hersteld (duur herstel nu nog lastig aan te geven), maar minimale duur van de inzet is 3 maanden met serieuze optie op verlenging (volume aan werk neemt sowieso toe). Minimaal 32 uur, maar 40 uur mag ook

6) Welke verwachtingen heb je van de Change Office collega (expertise, vaardigheden, etc.)?

 • Ervaren epic owner
 • Kennis en ervaring met energietransitie, in het bijzonder netbeheer en congestie zijn een absolute pré (maar geen knock out criterium)
 • Ervaring met change en business implementatie van nieuwe of vernieuwde processen
 • Sterk stakeholder management, zowel met de gebruikers, productmanager, product owners, consultants, (senior) management, etc
 • Sterke mondelingen en schriftelijke communicatie
 • Ervaring met (SAFE) Agile werken
 • Resultaatgericht / focus op delivery
 • Focus op korte en lange termijn doelen kunnen houden tegelijkertijd
 • De context is volop in beweging en ervaringen in zowel de externe als interne wereld leiden continu tot nieuwe inzichten en de noodzaak om snel en wendbaar te acteren.

8) In welke omgeving gaat de Change Office collega aan de slag (teamgenoten, stakeholders, solistisch, etc.)?

De epic owner wordt onderdeel van het Blue Sky programma. Binnen dit programma werken we zo veel als mogelijk op een Agile SAFe werkwijze. Daarnaast is een Obeya room ingericht waarin we 2x per week de voortgang en acties afstemmen, afhankelijkheden bespreken, etc

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.