Senior data scientist/vakinhoudelijk coach

UWV
Max 127 p/u
Noord-holland
24 uur p/w
01-07-2024
01-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Doel van de functie:

De Senior Customer Intelligence Analist is verantwoordelijk voor het regisseren en uitvoeren van data-analyses op de processen van UWV en de impact daarvan op de klant. Het doel is om concern- of divisiebrede adviezen te formuleren over het gebruik en de interpretatie van data-analyses, ter voorbereiding van beleid- en besluitvorming door de RvB of directies. Deze functie valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoofd Klantexpertise. De Senior Customer Intelligence Analist heeft een sterk inzicht in klantbehoeften en vertaalt complexe vraagstukken in heldere analyses.

Werk- en denkniveau:

 • Academisch niveau

Gedragscompetenties:

 • Bedrijfscompetenties: Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Samenwerken
 • Functiecompetenties: Oordeelsvorming, Marktgerichtheid, Omgevingsbewustzijn, Visie, Netwerken

Resultaatgebieden:

 1. Klant:
  • Bouwt en onderhoudt klantcontacten voor effectieve inzet van data-analyse.
  • Formuleert adviezen over klantbeleving en optimalisatie van dienstverlening.
  • Proactief vertalen van interne en externe ontwikkelingen in data-analytics naar UWV.
 2. Communicatie:
  • Geeft functioneel leiding en organiseert netwerken op het gebied van Customer Intelligence en Data-mining.
  • Houdt collega’s en beleidsmakers op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar UWV-beleid.
 3. Productie:
  • Vertaalt strategie naar concrete onderzoeksvragen en analysevoorstellen.
  • Adviseert programma- en projectleiders, directies van divisies en de raad van bestuur over data-gestuurd werken.
  • Treedt op als specialist en visionair in adviesgesprekken.

Kaders en speel-/regelruimte:

 • Functioneert op divisie- en divisieoverstijgend niveau binnen de doelstellingen van de divisie en UWV.
 • Zoekt proactief samenwerking binnen en buiten de divisie.

Vakinhoudelijke competenties:

 • Academische opleiding (voorkeur: Econometrie, Statistiek, Wiskunde, aangevuld met Bedrijfskunde).
 • Minimaal vijf jaar ervaring met datamining technieken (segmentatie, clustering, voorspelmodellen) en analysetools (R, Python, SQL).
 • Meer dan vijf jaar ervaring als Intelligence Analist.
 • Ervaring met opzetten van data-omgevingen (SQL) en data-manipulatie.
 • Sterk analytisch vermogen.
 • Aantoonbare adviesvaardigheden binnen politiek complexe organisaties.
 • Ervaring in leidinggeven en coachen van professionals.
 • Ervaring met visualisatietechnieken.
 • Vertaalt organisatiedoelstellingen naar analysevraagstukken en data-gestuurde adviezen.

Gedragscompetenties (definitie en voorbeelden):

 • Klantgerichtheid: Onderzoeken van klantbehoeften en hiernaar handelen. Proactief met voorstellen komen, verbetervoorstellen betrekken bij de omgeving van UWV.
 • Samenwerken: Actief bijdragen aan gezamenlijk resultaat, informatie uitwisselen, samenwerken met lijnmanagement.
 • Resultaatgerichtheid: Gericht zijn op behalen van doelstellingen, stelt ambitieuze doelen.
 • Netwerken: Opbouwen en gebruiken van relaties om doelstellingen te realiseren, effectief informele netwerken benutten.
 • Oordeelsvorming: Juiste conclusies trekken op basis van beschikbare informatie, stimuleert goede afweging van aspecten.
 • Marktgerichtheid: Goed geïnformeerd zijn over marktontwikkelingen, verwerkt deze in adviezen.
 • Visie: Concentreren op hoofdlijnen en langetermijnbeleid, komt met strategie rekening houdend met externe ontwikkelingen.
 • Omgevingsbewustzijn: Goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke, en economische ontwikkelingen, benut deze kennis effectief.

Contextinformatie en kleurbeeld:

De afdeling Klantexpertise richt zich op kennis over klantgedrag om te adviseren over UWV’s dienstverlening, met als doel een klantgerichter en efficiënter UWV. Professionals werken in hechte teams met een passie voor analyse en onderzoek, gericht op hoge kwaliteit en vertrouwen.

Kleurbeeld van de Senior Customer Intelligence Analist:

De senior analist is expert in data-analyse en datagestuurd werken, met actuele kennis van methoden en technieken. Hij vertaalt businessproblemen naar heldere onderzoeksopzetten, onderhoudt een goed netwerk, en inspireert de organisatie. Hij coördineert de toepassing van nieuwe analysetechnieken en is vakinhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van analyses en onderzoeken binnen multidisciplinaire teams. De functionaris deelt kennis inspirerend, stuurt en stimuleert collega’s, en beweegt zich makkelijk op diverse niveaus binnen de organisatie.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 1 eerdere opdracht in de publieke sector in een data science rol, bij voorkeur in het domein van de sociale zekerheid
Minimaal 4 eerdere data analist/data scientist rollen onder in opdracht bij verschillende opdrachtgevers met een totale duur van minimaal 3 jaar
Minimaal 2 eerdere opdrachten in de rol van team lead/project lead met een totale opdrachtduur van minimaal 2 jaar
Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als vakdocent gerelateerd aan het data science domein, bij voorkeur bij een gerenommeerd opleidingsinstituut
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.