(Senior) Beleidsadviseur Mobiliteit

Provincie Flevoland
Max 100 p/u
Flevoland
32-36 uur p/w
26-10-2023
29-02-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

rganisatie
Flevoland blijft nog steeds een provincie in ontwikkeling. De komende jaren zal de bevolking van Flevoland fors toenemen en zijn er diverse gebiedsontwikkelingen. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee om Flevoland op een duurzame manier bereikbaar te houden. Het gaat daarbij zowel om de eigen provinciale mobiliteit/infrastructuur als de verbinding met landelijke mobiliteit. De vraagstukken waaraan je werkt zijn onderdeel van een integrale aanpak die is omschreven in bijvoorbeeld de strategische agenda Flevoland. De Provincie werkt hierbij intensief samen met gemeenten, de Metropoolregio Amsterdam, omliggende provincies en met de rijksoverheid.

Opdracht
Je werkpakket is veelzijdig en je werkt binnen een breed netwerk binnen en buiten de provincie Flevoland. (Samen) met medeoverheden en belanghebbenden geef je vorm aan het beleid en de ambities van de provincie Flevoland. In deze functie werk je als adviseur voor bestuurders en zit je ook regelmatig met hen om tafel. De lijnen zijn kort en je hoort gelijk hoe je advies ontvangen wordt.

 • Je bent verantwoordelijk voor beleids- en visieontwikkeling over mobiliteit en je adviseert onze bestuurders hierover;
 • Je coördineert de inbreng van de provincie Flevoland in het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam en je adviseert directeur en gedeputeerde over hun inbreng;
 • Je bent betrokken bij gebiedsontwikkelingen waarbij het effect op de provinciale infrastructuur in beeld moeten worden gebracht en daar afspraken over worden gemaakt;
 • Je begeleidt bereikbaarheidsprojecten op het gebied van weg en spoor;
 • Je levert een bijdrage aan het rijks-regio Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid;
 • Je coördineert de integrale MIRT-inbreng en je bereidt deze voor vanuit de provincie Flevoland;
 • Je doet mee aan landelijke en regionale overleggen over mobiliteits-thema’s zodat provincie Flevoland op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en deze ook richting kan geven.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag.
Maandagen in ieder geval op locatie in het provinciehuis te Lelystad. Overige dagen afhankelijk van de agenda .

De eisen

Alles uitklappen
Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Aantoonbare werkervaring met mobiliteit (benoem dit duidelijk in het CV)
In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van mobiliteit of ruimtelijke ordening
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als een (beleids)adviseur binnen het onderwerp mobiliteit / ruimtelijke ordening
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek-bestuurlijke omgeving of (semi-)publieke organisatie

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.