Senior Adviseur Parkeren

Hilversum
Max 135 p/u
Noord-holland
4-12 uur p/w
06-11-2023
06-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Gemeente Hilversum is op zoek naar een adviseur Parkeren voor twee specifieke projecten:

  1. Stationsgebied;
  2. Sportpark.

Omschrijving Project Stationsgebied
Het stationsgebied van Hilversum staat de komende jaren voor een grote transformatie, onder meer door het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling, een uitbreiding van de stationshal, een tijdelijk en nieuw busstation, het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken, het verleggen van de centrumring en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Nu komen we in de fase waarin diverse projecten de uitvoeringsfase in gaan. De Uitvoeringsnota Stationsgebied geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied. Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan ligt momenteel bij de Raad van State. Intussen wordt er gewerkt aan de eerste gronduitgifte en ontwerpen van de openbare ruimte. De eerste deelprojecten passend binnen het vigerende bestemmingsplan worden reeds uitgevoerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.stationshart.nl.

Omschrijving Project Arenapark/Sportpark
Op dit moment is het Arenapark vooral een kantorenpark. Voor het gebied heeft de gemeenteraad recent het Stedenbouwkundig plan Sportpark vastgesteld. De komende jaren verandert het Arenapark in een sportieve en groene buurt. Deze moderne, nieuwe buurt in Hilversum wordt een levendige plek waar Hilversummers komen om te sporten. Maar ook een plek waar mensen graag wonen, bedrijven zich willen vestigen en waar talent kan leren. Het nieuwbouwprogramma omvat 850 tot 900 woningen en 70.000m2 extra ruimte om te ondernemen. Ook worden allerlei voorzieningen gebouwd. Er is in totaal 37.000m2 ruimte voor onder andere sport, onderwijs en een hotel en 6.000m2 voor kleinschalige voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op 6 principes, waaronder “mobiliteit van de toekomst”. Er wordt sterk ingezet mobiliteitstransitie; daarvoor moeten centraal in het gebied diverse functies komen die samen een mobiliteitshub vormen. Daarnaast omvat het stedenbouwkundig plan een OV-knooppunt (met een spooronderdoorgang en verplaatst station), waarvoor een planstudie zal starten.  Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.bouwenaanhilversum.nl/sportpark.

Voor beide projecten zijn wij op zoek naar een adviseur Parkeren

Werkzaamheden
De adviseur Parkeren is onderdeel van de projectteams (Stationsgebied en Arenapark/Sportpark) en zorgt voor integraal advies over de parkeeropgave in het project en werkt deze verder uit. De werkzaamheden bestaan uit het vertalen van het parkeerbeleid naar normen en oplossingen voor de specifieke projecten Stationsgebied en Sportpark. Beide projecten kennen hun eigen specifieke uitdagingen ten aanzien van de parkeeropgave. De adviseur Parkeren zorgt voor integrale advisering gericht op de specifieke situatie van het project en voert dit vervolgens uit. Het advies gaat van de manier waarop omgegaan wordt met het actuele parkeerbeleid van de gemeente, tot concrete oplossingen. Gesprekken met (mogelijke) eigenaren en exploitanten om de genoemde oplossingen te realiseren en inbedding van het advies in plandocumenten zoals: parkeer-/mobiliteitsplan, omgevingsplan kavelpaspoorten en tenderdocumenten zijn onderdeel van de werkzaamheden.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

  • Uitwerken Stedenbouwkundig plan Sportpark in een parkeer-/mobiliteitsplan (inclusief mobiliteitshub) voor het gebied;
  • Parkeerbeleid vertalen naar plandocumenten, zoals omgevingsplan (inclusief bijdragen aan bijbehorende onderzoeken op het gebied van verkeer & parkeren);
  • Gewenste eindoplossingen en tijdelijke parkeeroplossingen uitwerken;
  • Afspraken daarover maken met (mogelijke) exploitanten en eigenaren van parkeergarages;
  • Eisen opstellen ten behoeve van kavelpaspoorten en tenders;
  • Programma van eisen opstellen voor parkeergarages;
  • Financiële constructies uitwerken (inclusief afspraken over afkoop parkeernorm en afdracht aan parkeerfonds);
  • Vragen van ontwikkelaars beantwoorden en adviseren bij bouwplannen in de twee projecten.

De inzet zal flexibel zijn. Dit adviseur wordt ingezet als er een vraag of opdracht is, de opdracht is dus niet standaard voor een vast aantal uren per week.

De eisen

Alles uitklappen
De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat
Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie of verkeer
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur Parkeren binnen overheidsprojecten

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van parkeeradvies voor (multidisciplinaire) binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente
Aantoonbare werkervaring in het opstellen van parkeerbeleid, parkeer-/ mobiliteitsplannen, plannen in opdracht van gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met het opstellen van haalbaarheidsstudies voor parkeeroplossingen en mobiliteitshubs (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met het onderhandelen onderhandelingen tussen gemeenten en ontwikkelaars of eigenaren van parkeergarages (benoem dit duidelijk in het cv)
Uiterlijk beschikbaar per maandag 6 november 2023 voor maximaal 12 uur in de week

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren