Senior Adviseur Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

Gemeente Nijmegen
Max 125 p/u
Gelderland
28 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

 

Senior Adviseur Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Binnen Kanaalzone-Zuid is Winkelsteeg één van de aangewezen gebieden waarin ontwikkeld wordt.

Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 vastgesteld. Hierin is besloten om circa 3.800 woningen te realiseren. Er wordt onderzocht om zelfs meer woningen te realiseren.

Inmiddels worden de eerste deelprojecten binnen Winkelsteeg voorbereid. Om de woningbouw te kunnen realiseren wordt de huidige infrastructuur aangepast, de kabels en leidingen verlegd en het gebied bouwrijp gemaakt.

Binnen het projectteam Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg zoeken wij een Senior Adviseur Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling.

De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.

  • Je pakt de verantwoordelijkheid voor vraagstukken  rondom mobiliteit binnen de gebiedsontwikkeling;
  • Je adviseert richting de opdrachtgever en participeert in de daartoe ingestelde (ontwerp)projectteams met betrekking tot complexe civieltechnische-, waterhuishoudkundige en bodemaspecten;
  • Je treedt op als intern opdrachtgever aan een projectteam dat de hoofdinfrastructuur in Winkelsteeg gaat realiseren;
  • Je bent een belangrijke sparringpartner voor planontwerpers en planvoorbereiders;
  • Je stelt vanuit jouw expertise adviezen op voor het college van B&W;
  • Je ondersteunt de opdrachtgever/projectontwikkelaar en planeconoom bij opstellen, bewaken en bijsturen van taakstellende budgetten.

De eisen

Alles uitklappen
U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.
Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau in een relevante richting;
Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) ervaring en kennis vanuit een breed netwerk op het gebied van gebiedsontwikkeling en mobiliteit;
Aantoonbaar minimaal 5 jaar (sinds 2015) ervaring met grootschalige (>2.000 woningen) binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen;
Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
Fysieke aanwezigheid op dinsdag en donderdag.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare kennis en ervaring in het onder tijdsdruk sturing geven vanuit de vakgebieden mobiliteit en conditionering (zowel op inhoud als op het proces);
Aantoonbare kennis en ervaring met het adviseren over integrale afwegingen binnen een gebiedsontwikkeling van >2.000 woningen;
Aantoonbare ervaring in het aansturen van projectteams binnen een gebiedsontwikkeling van >2.000 woningen;
Aantoonbare ervaring met politieke en bestuurlijke trajecten binnen een gemeente met >150.000 inwoners. Geef 2 voorbeelden, elk overtuigend voorbeeld scoort 10%.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.