Senior adviseur assetmanagement

Gemeente Amsterdam
Max 125 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
11-12-2023
10-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
Met een grote hoeveelheid verkeerssystemen waarborgt de gemeente Amsterdam de veilige doorstroming van het verkeer in Amsterdam. Denk aan informatiepanelen die routes aangeven, parkeersystemen die verwijzen naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaatsen, camera’s voor handhaving en zicht op straat, pollers voor selectieve gebiedstoegang en telpunten voor data-analyse. Bij elkaar een immense keten van integrale systemen; apparatuur op straat, verbindingen en ICT. De technologische ontwikkelingen rondom DVM volgen elkaar in rap tempo op: IOT is hierbij het centrale begrip. Om te zorgen dat de systemen in Amsterdam state-of-the-art blijven, gaan we vaak versneld over tot vervanging. Bovendien kiezen we binnen de gemeente voor integratie van alle systemen en verzorgen we zelf de hosting. Het betreft ontwikkelingen van een geheel andere orde dan voorheen: moeilijker, ingewikkelder met toepassingen van nieuwe algoritmen. Deze kennis en expertise is momenteel niet beschikbaar binnen het team. Daarnaast betreft het ander werk dan tot nu toe. Daarom behoort dit nu nog niet tot de reguliere werkzaamheden.

Als senior adviseur assetmanagement ben jij onmisbaar bij het up-to-date houden van al deze DVM-systemen. Met jouw kennis, zowel inhoudelijk als procesmatig, zorg je voor de benodigde documenten waarmee de medewerkers van Team VIS en overige stakeholders hun taken kunnen uitvoeren. Kennisoverdracht is hierbij een key-begrip. Mede dankzij procesmatige toepassing van jouw DVM-kennis en -kunde komen bewoners en bezoekers van onze hoofdstad vlot en veilig van A naar B. Je bouwt mee aan de toekomst van Amsterdam, met respect voor de rijke geschiedenis van onze stad en je draagt met plezier jouw kennis over op de medewerkers van Team VIS (verkeersinformatiesystemen).

De opdracht gaat van start op 11 december 2023 en heeft een looptijd van een jaar. Het aantal uren per week is 24. De opdrachtnemer voert de opdrachten zelfstandig uit met de benodigde input en randvoorwaarden die worden geleverd door de opdrachtgever. Aan de hand van de scope (opdracht) zullen de opgeleverde resultaten worden geëvalueerd en gevalideerd. Dit zal tussentijds gebeuren; elke keer als een resultaat wordt opgeleverd. De belangrijkste stakeholders zijn de leveranciers (o.a. aannemers)  en ketenpartners binnen de organisatie (o.a. IB, K&K, VM) waar nodig.

Werkzaamheden
De opdracht bestaat uit de volgende resultaten:

  • Rapportages innovatie

Door je kennis en ervaring ben je scherp op innovaties op DVM-gebied en kun je het belang ervan voor de gemeente Amsterdam onderkennen. Inzake de ontwikkelingen op dit gebied stel je als specialist rapportages op richting interne teams, zoals het team Verkeerstactiek en het Ingenieursbureau, alsook extern richting leveranciers van systemen. De kennis om het belang van innovaties op het gebied van DVM-systemen (IOT en de Digitale stad) te onderkennen en de consequenties ervan voor Amsterdam te overzien is (nog) niet aanwezig in de teams, terwijl er nu veel ontwikkelingen zijn die gevolgd moeten worden en waarover beslissingen voor de lange termijn moeten worden genomen.

  • Samenvatting ROK’s

Met leveranciers/aannemers zijn meestal raamovereenkomsten afgesloten, die het dagelijks beheer en vervanging van onze assets op zich nemen. Deze raamovereenkomsten zijn complex en veelal zeer lijvige documenten. Per document lever je een samenvatting op waarmee de beheerder zijn operationele taken kan uitvoeren. Dit overstijgt het normale contractmanagement, omdat er een koppeling is met de hierboven geschetste innovatieve ontwikkelingen  die wellicht moeten worden geïmplementeerd in bestaande contracten.

  • Beleidsstukken

Bij strategische vraagstukken of bestuurlijke aangelegenheden kan het dagelijks bestuur en het college van B&W op jou rekenen als kritische sparringpartner. Op dit moment is nog niet te voorzien welke vraagstukken er op welk moment gaan spelen. Als het zich voordoet, stel je zelfstandig voor de assetmanager beleidsstukken op en verzorg je samenvattingen. Ook hier is weer de koppeling met innovaties leidend. Amsterdam wil een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en dan met name op het gebied van duurzaamheid. Advisering  van management en bestuur is nodig voor het uitzetten van beleid enerzijds en het verkrijgen van budgetten anderzijds.

De eisen

Alles uitklappen
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie naam contactpersoon telefoonnummer contactpersoon.
De kandidaat is in het bezit van een een hbo-diploma richting Electrotechniek. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
De kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met CROW 323 en NEN 3140/2767. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
De kandidaat heeft ervaring met Assetmanagement. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
De kandidaat heeft ervaring met Project- en/of Contractmanagement. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft ervaring in een bestuurlijk sensitieve omgeving. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van strategische stukken. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.