Secretaris Stuurgroep Natuurmonitoring en Informatievoorziening

BIJ12
Geen max uurtarief
Utrecht
32 uur p/w
27-11-2023
26-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wie zijn wij?
Provincies en Rijk werken samen op het gebied van natuurinformatie.
De gezamenlijke Stuurgroep Natuurmonitoring & Informatievoorziening zorgt voor sturing en afstemming in de ontwikkeling van informatie-voorzieningen en de uitvoering van monitoring en data uitwisseling. Voorbeelden daarvan zijn het Nationaal Ecologisch Meetnet (NEM) en de opgave voor verbetering van monitoring in het beleidsprogramma Uitvoeringsprogramma Natuur.
Het secretariaat van de stuurgroep is een samenwerking van medewerkers van rijk en provincies. Samen bereiden zij besluitvorming voor in samenspraak met andere medewerkers van aan de stuurgroep deelnemende partijen. Het heeft daarmee een cruciale rol in het op orde krijgen van de natuurinformatie.
Je geeft samen met vertegenwoordigers van de ministeries van LNV en I&W invulling aan dit secretariaat. BIJ12 zoekt, als organisatie van en voor de 12 provincies, een secretaris/adviseur die namens de provincies onderdeel uitmaakt van dit secretariaat.
BIJ12 brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Functieomschrijving/dit ga je doen:
In jouw rol zorg je voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten van de Stuurgroep. Je let daarbij op de planning, samenstelling van de agenda en de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Je zorgt voor de procesplanning, verslaglegging en het bijhouden en uitwerken van de afspraken die worden gemaakt. Je bewaakt de voortgang van afgesproken acties.

Naast de bijeenkomsten van de stuurgroep zorg je met de andere deelnemers in het secretariaat ook voor een goed verloop van bijeenkomsten van de klankbordgroep en/of inhoudelijke kernteams onder de stuurgroep.

Ook doe je voorstellen voor aanpak en bewaak je procesmatige en inhoudelijk samenhang tussen de onderwerpen die de stuurgroep op haar agenda heeft. Op andere momenten begeleidt je het opstellen van stukken door anderen.

Je stemt daarbij af met de collega’s van het Rijk waarmee je samen invulling geeft aan het secretariaat. Je werkt nauw samen met veel partijen, zoals met ministeries en met de provincies. Maar ook met natuur- en soortenorganisaties, terrein beherende organisaties en kennisinstellingen.

Aantal uur per week: maximaal 32 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels elders – in overleg te bepalen)
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

De eisen

Alles uitklappen
Je bent in staat een complex speelveld inclusief de belangen van partijen snel te overzien, te begrijpen en hierop in te spelen
Je hebt kennis van data- en monitoringsprocessen en affiniteit met natuur.
Je schrijft helder en duidelijk
Je zorgt voor samenhang en heldere processen voor alle betrokken
Je werkt graag samen, gaat een uitdaging niet uit de weg en werkt secuur.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.