Secretaris Programmabureau en Senior Beleidsadviseur Nationaal Programma Arnhem-Oost

Gemeente Arnhem
Geen max uurtarief
Gelderland
28 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Nationaal Programma Arnhem-Oost

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost is een grootschalig en ambitieus programma gericht op de sociaaleconomische en fysieke revitalisering van vijf wijken in Arnhem-Oost. Het programma is ontworpen om de leefbaarheid, veiligheid en welzijn van de bewoners te verbeteren door middel van diverse integrale maatregelen. Het programma richt zich op verschillende kerngebieden zoals opvoeden en opgroeien, werk en inkomen, bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid, wonen en leefbaarheid. Het omvat een reeks projecten en activiteiten, waaronder het opzetten van proeftuinen en pilots, het implementeren van beleidsontwikkelingen en het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende stakeholders.

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost werkt door middel van een gestructureerde en gecoördineerde aanpak, waarin samenwerking en participatie centraal staan. Het programma wordt aangestuurd door een programmabureau dat verantwoordelijk is voor de planning, uitvoering en monitoring van de diverse projecten. Het bureau werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners om de gestelde doelen te bereiken.

Het programma werkt met een breed scala aan partners, waaronder de gemeente Arnhem, provinciale en nationale overheidsinstanties, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is bedoeld voor de bewoners van Arnhem-Oost, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Door actieve bewonersparticipatie en betrokkenheid van diverse stakeholders wordt gestreefd naar duurzame en inclusieve verbetering van de wijken.

 

DE OPDRACHT

Secretarisdeel (50%)

Hoofdtaken:
Het organiseren en beheren van de backoffice van het programmabureau, inclusief planning, organisatie en verslaglegging. Dit omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 1. Bewaken van de planning en voortgang van het programma op alle onderdelen:
  • Zorgdragen voor een gedetailleerde planning en het bewaken van deadlines en mijlpalen.
 2. Opstellen van agenda’s en maken van verslagen van bijeenkomsten:
  • Voorbereiden van agenda’s voor vergaderingen met relevante stakeholders.
  • Notuleren en documenteren van de besproken punten en acties.
 3. Onderhouden van contacten:
  • Actief contact onderhouden met leden van het programmateam, werkgroepen en de denktank.
 4. Verzorgen van de interne communicatie:
  • Ontwikkelen en distribueren van interne communicatie, zoals nieuwsbrieven en updates.
 5. Functioneel aansturen van het ondersteuningsteam:
  • Coördineren en aansturen van het ondersteuningsteam om efficiëntie en samenwerking te bevorderen.
 6. Organiseren van bijeenkomsten van de denktank:
  • Plannen en faciliteren van bijeenkomsten voor de denktank, inclusief logistieke en inhoudelijke voorbereidingen.

Senior Beleidsadviseursrol (50%)

Hoofdtaken:
Verantwoordelijk voor beleidsadvies en -ontwikkeling binnen het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Dit omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 1. Zorgdragen voor de verbinding tussen de drie programmalijnen:
  • Coördineren en faciliteren van samenwerking en communicatie tussen de verschillende programmalijnen.
 2. Beleidsontwikkelingen in proeftuinen en pilots:
  • Initiëren en begeleiden van innovatieve beleidsprojecten en experimenten.
 3. Proces- en procedureafspraken maken:
  • Ontwikkelen en implementeren van werkprocessen en procedures binnen het programmabureau.
  • Opstellen van werkafspraken met partnerorganisaties binnen de alliantie AO.
 4. Samenwerken met stafcollega’s:
  • Effectief samenwerken met de controller, gegevensmanager, HR-adviseur en collega’s van de afdeling data om integrale beleidsuitvoering te waarborgen.
 5. Ondersteunen en begeleiden van monitoring en evaluatie:
  • Ondersteunen van de monitoring en evaluatie van programma-acties en resultaten binnen de drie programmalijnen.
 6. Vertegenwoordigen van het programma:
  • Vertegenwoordigen van het programma bij regionale en landelijke beleidsoverleggen en stakeholdersbijeenkomsten.
 7. Ondersteunen en adviseren van de programmaleider:
  • Geven van strategisch advies en ondersteuning aan de programmaleider over beleidskwesties en strategische ontwikkelingen

Duidelijke resultaten

 • Gedetailleerde planning Programmabureau is gemaakt.
 • Agenda’s en verslagen van bijeenkomsten van Alliantie AO zijn vastgelegd.
 • Nieuwsbrieven en updates zijn met regelmaat verstuurd.
 • Bijeenkomsten zijn georganiseerd.
 • Er is sprake van duidelijke input in de innovatieve beleidsprojecten/experimenten.
 • Werkprocessen en procedures binnen het programmabureau zijn gereed. Werkafspraken met partnerorganisaties binnen de Alliantie AO zijn gemaakt.

 

 • Bewaken van de planning en voortgang van het programma op alle onderdelen
 • Opstellen van agenda’s en maken van verslagen van bijeenkomsten
 • Onderhouden van contacten
 • Verzorgen van interne communicatie
 • Functioneel aansturen van het ondersteuningsteam
 • Organiseren van bijeenkomsten van de denktank
 • Zorgdragen voor de verbinding tussen de drie programmalijnen
 • Beleidsontwikkelingen in proeftuinen en pilots
 • Proces- en procedureafspraken maken
 • Samenwerken met stafcollega’s
 • Ondersteunen en begeleiden van monitoring en evaluatie
 • Vertegenwoordigen van het programma bij regionale en landelijke beleidsoverleggen en stakeholdersbijeenkomsten.
 • Ondersteunen en adviseren van de programmaleider

De eisen

Alles uitklappen
Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (hbo) / Wo (master) werk- en denkniveau;
Gevraagde werkervaring: Kandidaat beschikt over relevante en recente werkervaring in het sociaal domein.

De wensen

Alles uitklappen
Minimale werkervaring: Recente werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als senior beleidsadviseur
Minimale werkervaring: Werkervaring opgedaan in een coördinerende rol met multiple stakeholders.
Kennis: Kennis van stand van zaken en uitdagingen (op sociaal en fysiek domein) in kwetsbare wijken van Arnhem.
Kennis van: Kennis of affiniteit met juridische zaken

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.