Ruimtelijk strateeg Water en Bodem Sturend

Provincie Gelderland
Max 125 p/u
Gelderland
24 uur p/w
27-05-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

In 2022 heeft het ministerie van I&W in de Rijksbrief Water en Bodem Sturend het belang van een duurzaam water- en bodemsysteem stevig geagendeerd. Er zijn uitgangspunten en structurerende keuzes benoemd. Provincie Gelderland heeft dit thema vertaald in een provinciaal handelingsperspectief ‘Water en Bodem Sturend in Gelderland (2023)’. Het is van groot belang het water- en bodemsysteem op orde te brengen en de doorwerking in ruimtelijke ordening en inrichting te gaan stimuleren en borgen. Het thema heeft als één van de sturende principes een prominente plek in het provinciaal Ruimtelijke Voorstel aan het Rijk en in de zeven regio-arrangementen (t.b.v. de ‘ruimtelijke puzzel’) en in het concept-programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (de Gelderse uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied). Het thema is geagendeerd; komende jaren staan we voor de opgave het concreet uit te werken.

Het team Ruimte & Leefomgeving bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en zal groeien naar ongeveer 30 medewerkers. Deze groei komt doordat we als provincie binnen het ruimtelijk domein een andere rol aannemen. In plaats van faciliterend gaan we naar een meer regisserende rol.

Het team Ruimte & Leefomgeving kent drie deelteams:

 • Ruimtelijke plannen, coördinatie & advies.
 • Integrale projecten.
 • Integrale planvorming.

Als ruimtelijk strateeg Water en Bodem Sturend maak je onderdeel uit van het deelteam Integrale planvorming. Het deelteam wordt functioneel aangestuurd door een coördinator. Hier werken we samen met 6 collega’s aan diverse opgaven en plannen, ieder vanuit een eigen rol en expertise.

Op dit moment zijn de belangrijkste thema’s voor onze organisatie:

• Verstedelijking (wonen, werken en mobiliteit)

• Water en Bodem Sturend

• Natuur en Landbouw

• Energie en klimaat

• Ruimtelijke kwaliteit en landschap

• Leefbaarheid (brede welkvaart)

Met de rest van het team en de organisatie werken we veelvuldig samen. Als team maken we onderling duidelijke afspraken, geven we feedback, hebben we respect voor elkaar en vieren we gezamenlijk de successen.

In deze tijdelijke opdracht ga je werken aan een toekomstbestendige inrichting van de Gelderse leefomgeving met kwaliteit vanuit het principe Water en Bodem Sturend. Dit doe je door:

 • Trekker te zijn van het provinciaal expertteam Water en Bodem Sturend. Dit team bestaat uit specialisten van diverse beleidsthema’s (o.a. water, bodem, klimaat, landschap).
 • Samen met het expertteam, andere provinciale collega’s en partners te werken aan het opstellen van een uitvoeringsstrategie Water en Bodem Sturend in Gelderland, waarin de landelijke uitvoeringsstrategie word vertaald naar onze eigen provinciale beleids-, inrichtings- en beheertaken.
 • Vanuit het thema bij te dragen aan de uitwerking van het provinciaal Ruimtelijk Voorstel, het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, Verstedelijkingsstrategieën, de actualisatie van de Omgevingsvisie en het adviseren bij het opstellen van de gebiedsprogramma’s in de regio’s.
 • Zorg dragen voor bestuurlijke inbedding van het thema.
 • Contacten met het Rijk te onderhouden op het thema.
 • Samen met de andere strategen Ruimte (TIP) het thema goed in te bedden in integrale planvorming (= belangrijk zwaartepunt).
 • Kennisontwikkeling en -deling te stimuleren.
 • Ambassadeur voor het thema te zijn, intern en extern en inspiratie voor passende ruimtelijke ontwikkeling te brengen.

De eisen

Alles uitklappen
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) in de ruimtelijke ordening.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) met het water- en bodemsysteem in relatie tot ruimtelijke ordening en -inrichting.

De wensen

Alles uitklappen
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projectleiding, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de werking van het water- en bodemsysteem, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten in de ruimtelijke ordening/ontwikkeling in relatie tot de ondergrond, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met beleidsvorming, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.