RM IT Businesspartner/Productowner HRM

Kadaster
Max 110 p/u
Gelderland
32-36 uur p/w
08-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De afdeling Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een businesspartner HRM IT businesspartner/productowner HRM.

Vanuit de afdeling DPI Bedrijfsvoering adviseren wij over de (in-)richting van processen en systemen en regisseren wij vervolgens de realisatie, implementatie en het beheer ervan. Wij doen dat specifiek voor de bedrijfsvoering van het Kadaster. Denk hierbij bijv. aan HRM-processen, financiële huishouding, facilitaire ondersteuning, inkoopprocessen, enz.

Jij gaat je specifiek richten op de ondersteuning van de HRM-processen binnen het Kadaster en zult daarom meer bij de directie Personeel en Organisatie (P&O) te vinden zijn dan bij de afdeling DPI Bedrijfsvoering.

De directie P&O staat aan de vooravond van een aanbesteding voor een nieuw ERP systeem waarmee we de processen voor HRM, Financiën en Inkoop willen moderniseren en optimaliseren. De huidige IT-ondersteuning voor HRM processen wordt niet meer doorontwikkeld en richt zich alleen nog op continuïteit en eventuele wettelijk verplichte wijzigingen. Jij komt dus terecht in een situatie waarmee je met één been ‘in het nieuwe’ staat en met één been ‘in het oude’. We zoeken een HRM IT businesspartner/productowner HRM die juist in deze veranderende en schuivende situatie de directie P&O optimaal projectmatig kan ondersteunen in het vertalen van de nieuwe P&O strategie, de procesoptimalisatie en standaardisatie in aanloop naar de vervanging van het ERP systeem t.b.v. een optimale dienstverlening op basis van medewerker self service (employee journey).

Opdrachtomschrijving

  • jij staat de directie Personeel en Organisatie bij in de voorbereiding op het nieuwe ERP systeem. Hier moet je bijv. denken aan het (organiseren van het) leveren van input voor de aanbesteding, het optimaliseren van processen ter voorbereiding op het nieuwe ERP systeem, het (organiseren van het) opstellen van acceptatiecriteria, bijdragen aan het verander-, implementatie- en beheerplan, iedereen aangehaakt en op de hoogte houden, enz.
  • daarnaast ondersteun je de medewerkers van de directie P&O om het maximale te halen uit de bestaande IT-ondersteuning voor HRM processen. Hier kun je bijv. denken aan het (verder) inzetten van bestaande functionaliteiten, zoals bijv. een documentgenerator.
  • tot slot ben je ervoor verantwoordelijk om de huidige (IT)-ondersteuning voor HRM processen op een goede manier draaiende te houden. Hiervoor vervul je de rol van productowner en ben je onderdeel van het scrum/agile team (geplaatst bij de directie Beheer en Ontwikkeling van Informatietechnologie) dat zorgt voor het beheer en onderhoud van de voornaamste systemen die binnen de directie P&O worden gebruikt, namelijk SAP HCM en Succesfactors. In verband met de vernieuwing van het ERP systeem richt dit team zich op de continuïteit van de systemen en de eventuele wettelijke wijzigingen die nodig zijn en vindt er geen vernieuwing meer plaats. Jouw werkzaamheden betreffen bijv. het beheren van de backlog, het in samenspraak met het scrum/agile team bepalen van de planning voor het komende kwartaal en de komende sprints, het communiceren over en afstemming zoeken met collega productowners m.b.t. prioritering en planning, enz.

Samen met de directie Personeel en Organisatie en het scrum/agile team zorg je ervoor dat er maximale waarde wordt geleverd voor onze stakeholders binnen de directie P&O. Je kent de HRM processen goed en wat er speelt aan issues en wensen maar we verwachten niet dat je de ins en outs van de systemen kent. Daarvoor hebben wij voldoende experts in huis. Je zorgt dus vooral voor een goede verbinding tussen de directie P&O, het scrum/agile team en andere betrokkenen binnen het Kadaster (zoals bijv. de business architecten).

Belangrijkste technieken, methoden en tools

  • SAP HCM/SuccessFactors;
  • Agile/scrum.

Zie opdrachtomschrijving.

De eisen

Alles uitklappen
Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
Minimaal 3 jaar bewezen ervaring als HR IT partner in een agile/scrum omgeving.
Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerking in multidisciplinaire (agile) teams van professionals.

De wensen

Alles uitklappen
De directie P&O heeft in het verleden soms best moeite gehad om nieuwe functionaliteiten op een goede manier in gebruik te nemen. Met als gevolg dat er naar verwachting nog een hoop potentie zit in het maximaal inzetten van bestaande functionaliteit voordat we overstappen naar een nieuw ERP. Geef aan (max 400 woorden) hoe u de directie P&O gaat ondersteunen/overtuigen om bestaande functionaliteit maximaal te benutten?

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 24-06-2024

Je hebt nog 2 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)