Regisseur omgevingsvergunningen

Gemeente Apeldoorn
Max 85 p/u
Gelderland
36 uur p/w
06-11-2023
05-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar twee (2) regisseurs omgevingsvergunningen.

De regisseur omgevingsvergunningen werkt vanuit de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen voor de keten van ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Binnen de afdeling is de vakgroep Vergunningverlening, die nu bestaat uit 30 toppers, op zoek naar twee (2)  regisseurs omgevingsvergunningen.

Als regisseur omgevingsvergunningen word je ingezet voor het coördineren van de behandeling van de vergunningaanvragen en de toetsing aan bestemmingsplannen. Afhankelijk van kennis, ervaring en ontwikkeling kun je steeds complexere vergunningaanvragen aan. Waar nodig word je ingezet om informatie te verstrekken aan initiatiefnemers die zich met vragen melden aan ons Omgevingsloket. Hierbij verstrek je informatie over alle activiteiten die onder de Wabo vallen en geef je de klant inzicht in de geldende kaders zoals het bestemmingsplan en het welstandsbeleid. Tevens geef je informatie over lopende dossiers en relevante wet- en regelgeving. Naast de inzet voor bouwplannen kun je ook ingezet worden voor afhandeling van vergunningaanvragen met betrekking tot kamerverhuur, kapaanvragen en  in-/uitritten.

De regisseur omgevingsvergunningen is inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdige afdoening van aanvragen omgevingsvergunning. De toedeling van dossiers gebeurt op basis van de mate van complexiteit en gevoeligheid van de aanvraag.

Als regisseur omgevingsvergunningen vragen we het volgende van je:

  • Je bent de spin in het web als het gaat om omgevingsvergunningaanvragen.
  • Je coördineert bouwplannen en bouwaanvragen en toetst en verleent omgevingsvergunningen. Ook als er sprake is van afwijking van bestemmingsplannen (zowel bouwen als strijdig gebruik).
  • Je bent inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdige afdoening van vergunningaanvragen.
  • De bestemmingsplantoets doe je zelf, voor zaken als Bouwbesluit, ruimtelijke kwaliteit, detailhandel, verkeer, ecologie, etc. schakel je waar nodig interne adviseurs in.
  • Als een vergunningaanvraag het actuele gemeentelijke beleid raakt, signaleer je dat en leg je de verbinding met collega’s die verantwoordelijk zijn voor dit beleid.

De eisen

Alles uitklappen
U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.
De kandidaat heeft ervaring met het zelfstandig regie voeren over en behandelen van de aanvragen om een omgevingsvergunning. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende cv.
De kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding Omgevingsrecht of Bouwkunde of een afgeronde MBO-opleiding Bouwkunde aangevuld met een opleiding AWB1 en AWB2 en/of Bouwbesluit

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft relevante werkervaring bij een overheidsinstantie en gemeenten.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.