Regisseur jeugd

Gemeente Haaksbergen
Max 70 p/u
Overijssel
20 uur p/w
01-11-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Dit is jouw nieuwe opdracht

  • Jij gaat op huisbezoek en verheldert je vragen en onduidelijkheden op alle leefgebieden van zowel de jeugdige als zijn opvoeder(s). Je formuleert met ouders en, waar mogelijk, de jongere de gewenste resultaten en je kijkt mee naar een passende oplossing waarbij eigen kracht en het voorliggende veld een belangrijke rol spelen. Als dit nodig is verwijs je binnen de jeugdhulp.
  • Je pakt binnenkomende meldingen op met betrekking tot veiligheidszaken van het kind en doet hier onderzoek naar. Denk hierbij aan zaken als kindermishandeling of huiselijk geweld. Vanuit hier maak je een inschatting van de veiligheid van het kind en overlegt met een multidisciplinair team over de verdere aanpak.
  • Jij stelt veiligheidsplannen op met ouders en betrokken hulpverleners om zodoende veiligheid te borgen en gericht toe te kunnen werken naar gewenste resultaten voor de jeugdige en het gezin.
  • Jij verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen wanneer er geen overeenstemming meer is met ouders en de ontwikkeling van de jeugdige wordt bedreigd en/of wanneer er sprake is van een onveilige opvoedsituatie.
  • Jij werkt samen met ketenpartners, met name onderwijs (maar ook Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen, praktijkondersteuners huisartsen) en je versterkt je netwerk.

Functie eisen

• Je hebt een relevante Hbo-opleiding afgerond.
• Heb jij daarnaast ervaring in de jeugdzorg en ben jij bekend met het werken bij een gemeente? Dat is helemaal mooi!
• Je bent geregistreerd in het jeugdregister (SKJ).
• Jij kunt probleemoplossend denken door een kwestie of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
• Je hebt een open houding richting anderen en bent makkelijk aan te spreken.
• Je houdt ervan om zelfstandig te werken, maar je bent daarnaast nadrukkelijk gericht op het zoeken van verbinding. Deze eigenschap zet je in om netwerken op inwonersniveau te ontwikkelen, te onderhouden en te versterken.
• Je neemt het voortouw als de situatie daar om vraagt en bent in staat mensen mee te nemen.
• Breng jij daarnaast ook nog een gezonde dosis humor mee? Perfect!

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding
Relevante ervaring binnen de jeugdzorg
SKJ geregistreerd
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - Jij kunt probleemoplossend denken door een kwestie of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. - Je hebt een open houding richting anderen en bent makkelijk aan te spreken. - Je houdt ervan om zelfstandig te werken, maar je bent daarnaast nadrukkelijk gericht op het zoeken van verbinding. Deze eigenschap zet je in om netwerken op inwonersniveau te ontwikkelen, te onderhouden en te versterken. - Je neemt het voortouw als de situatie daar om vraagt en bent in staat mensen mee te nemen. - Een gezonde dosis humor
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren