Raakvlakcoördinator bij project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
16-32 uur p/w
01-12-2023
29-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Het project “Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam” realiseert een volledig nieuwe verkeerscentrale (VCA) met bijbehorende systemen voor het bedienen en bewaken van de gemeentelijke wegtunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement op het stedelijke wegennet. We zoeken voor dit project op zeer korte termijn een Coördinator raakvlakken.

De rol van Raakvlakcoördinator valt binnen het deelproject Functionele Systemen. Dit deelproject omvat de systemen die het hart van de centrale vormen, en is daarom verantwoordelijk gemaakt voor (a) de integratie en de raakvlakken tussen alle deelprojecten, en (b) de coördinatie van de migratiestappen, waarbij de resultaten van alle deelprojecten samen komen en gewerkt wordt naar de afschakeling van de oude verkeerscentrale en de ingebruikname van de nieuwe verkeerscentrale. Essentieel bij het opdelen in deelprojecten is dat er bijzondere aandacht moet zijn voor de integraliteit, om alle onderdelen te blijven overzien en beheersen om uiteindelijk het geheel als een werkende oplossing op te kunnen leveren. Na het opknippen in delen moet er geborgd worden dat de som van de afzonderlijke delen het gewenste resultaat opleveren. De integraliteit van zowel techniek, scope, planning en risico’s moet hierbij geborgd worden. De rol is dus een combinatie van technisch en operationeel management. Voor het beheersen van de raakvlakken zijn de specifieke processen (raakvlakmanagementproces, issuemanagementproces) ingericht. Het is de verantwoordelijkheid van de raakvlakcoördinator om deze te organiseren, uit te voeren en te bewaken, en de samenwerking tussen de deelprojecten rond de raakvlakken te stimuleren.

Werkzaamheden

 • Het actief inventariseren van de raakvlakken tussen de deelprojecten, en regisseert in samenspraak met de andere deelprojecten de vertaling naar een tekstueel heldere afstemming welke wordt vastgelegd als een gedragen besluit in de daarvoor bestemde tools;
 • Het beheren van het reeds ingerichte raakvlakmanagementproces en de integrale raakvlakkenlijst;
 • Het controleren of afspraken duidelijk zijn, of de requirements goed begrepen worden over en weer door deze te verifiëren met de deelprojecten en of deze op tijd worden uitgewerkt;
 • Het organiseren en faciliteren van regelmatige raakvlakoverleggen;
 • Het controleren of openstaande raakvlakken voldoende duidelijk en helder worden uitgewerkt om deze op termijn conform overeengekomen afspraken af te ronden;
 • Het in kaart brengen van dilemma’s en issues, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de onderlinge samenwerking. Deze dienen helder geformuleerd en onderbouwd te worden en de impact dient tijdig in kaart gebracht te worden zodat deze geschikt zijn voor besluitvorming bij de projectleiders en ontwerpleiders van de deelprojecten;
 • Het actief communiceren van besluiten en wijzigingen naar de stakeholders.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

Het project “Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam” valt onder de Directie Bijzondere projecten van de gemeente Amsterdam.
In de voorbereidingsfase zijn er door het project Vernieuwing VCA al verschillende onderdelen gerealiseerd. Zo is een blauwdruk van de nieuwe bediening van de gerenoveerde PHT nog in de huidige centrale gerealiseerd, is een testcentrum gebouwd om het testen en beproeven van de systemen te faciliteren, zijn redundante netwerkverbindingen aangelegd en is de systeemdefinitiefase inmiddels afgerond.

De uitvoering van de resterende scope vindt plaats langs drie deelprojecten, waarbij het integreren tot één werkend systeem de rode draad vormt in de overkoepelende projectaanpak.

 • Deelproject Huisvesting: Omvat de realisatie van het nieuwe gebouw en de gebouw-gebonden installaties.
 • Deelproject Koppelen tunnels: realiseert de vereiste aanpassingen in een aantal tunnels om de informatie-uitwisseling met de verkeerscentrale via een gestandaardiseerd koppelvlak mogelijk te maken.
 • Deelproject Functionele Systemen: De functionele systemen omvatten alle techniek om het uitvoeren van de hoofdtaken van de verkeerscentrale mogelijk te maken toegespitst op het beoogd gebruik. Op hoofdlijnen zorgen deze systemen voor een gestandaardiseerde koppeling met de tunnels en een specifieke koppeling met de verkeersmanagementsystemen via bediendesks, waarbij de centrale systemen zorgen voor de integrale werking van de verkeerscentrale. Dit deelproject wordt uitgevoerd in een Alliantiesamenwerking, waarbij de gemeente in de hoedanigheid van Publieke Alliantiepartner en Yunex en Heijmans in de hoedanigheid van Private Alliantiepartners samenwerken.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een hbo opleiding afgerond in technische of bedrijfskundige richting. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring waarvan 2 jaar in een vergelijkbare functie, ontwerpcoördinator en/of systeemintegrator. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Systems Engineering methodiek, tools (Relatics) en requirements management. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.