Projectsecretaris Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)

Gemeente Maadriel
Max 90 p/u
Gelderland
16 uur p/w
13-11-2023
12-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) betreft de realisatie van een nieuwe rondweg om de kernen Kerkdriel en Velddriel van de gemeente Maasdriel. Zie voor meer informatie over het project www.maasdriel.nl/zor

De projectvoorbereiding voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) is vanaf 2022 opgestart. Binnenkort start de juridische procedure voor het bestemmingsplan, dat einde 2024 eindigt.

Als projectsecretaris zorg je binnen het projectteam ervoor dat het en meer specifiek de projectmanager “in control” blijft en het overzicht behoudt. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van bestuurlijke nota’s en besluiten en bewaakt bijvoorbeeld ook de termijnen en besluiten binnen de projectinkoop. Daarnaast ondersteun je de projectteam leden bij het opstellen van inhoudelijke plannen en presentaties en archiveer je nota’s en besluiten. Hiervoor initieer je een aanpak die garandeert dat jij en je team op tijd de gevraagde stukken opleveren, bestuurlijke overleggen zijn voorbereid en de deelnemers beschikken over actuele gegevens. Kortom onder jou leiding wordt het team niet verrast.

Ook zorg je voor het bijhouden van de benodigde project- en capaciteitsoverzichten en ben je het eerste aanspreekpunt voor zaken rond de ondersteuning binnen je team en ben je daarmee een belangrijke sparringpartner voor de projectmanager en andere projectteamleden. Je biedt hulp in de vorm van mails en telefoontjes beantwoorden, als vraagbaak functioneren voor allerlei samenwerkingspartners en andere bij het project betrokken professionals, notuleren bij vergaderingen en meer. Vooral de beheersbaarheid van en daarmee het overzicht over het totale pakket van taken en verantwoordelijkheden is een belangrijk aandachtspunt voor de projectsecretaris.

Ook kan aan de projectsecretaris gevraagd worden om onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen/problemen rondom het project. Een taak is bij het uitvoeren van de voortgangscontroles, waarbij de voortgangsrapportages worden gemaakt. In voorkomende situaties treedt je op als vervanger van de projectmanager, als deze is verhinderd.

Wat verwachten wij van jou?

De werkzaamheden van de projectsecretaris zijn concreet:

 • Ondersteuning van alle communicatie, afspraken en processen.
 • Opzetten, plannen en organiseren van bestuurlijke en interne- / externe overleggen.
 • Notuleren van overleggen projectteam en stuurgroep.
 • Inhoudelijke ondersteuning van de projectmanager en projectteamleden.
 • Opzetten en begeleiden van inhoudelijke plannen.
 • Organiseren van de projectadministratie en het bewaken van de kwaliteit en volledigheid hiervan.
 • Aanspreekpunt voor de projectorganisatie, lijnorganisatie en daarin een verbindende rol innemen.

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. De intentie is dat je je verbindt aan de opdracht tot tenminste de vaststelling van het bestemmingsplan.

De eisen

Alles uitklappen
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 2 jaar* ervaring heeft als projectsecretaris van een vergelijkbaar fysiek project binnen de (semi)overheid of vergelijkbaar. Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een referentie (met een contactpersoon) van één of meer opdrachtgevers.
U heeft een relevante opleiding op HBO-niveau met aantoonbare kennis van projectmanagementmethodes. Geef in de toelichting aan welke opleiding u heeft afgerond die volgens u voldoet aan de gestelde eis.

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de afgelopen 3 jaar met projectsecretariaats-werkzaamheden bij ruimtelijke of infrastructurele projecten. Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een tevredenheidsverklaring van één of meer opdrachtgevers.
Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de afgelopen 3 jaar als project- / programma-secretaris, waarbij is samengewerkt met betrokken interne en externe partijen.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van programma- / projectteams voor civiel technische vraagstukken, wat betreft ondersteuning van het projectteam op inhoudelijk en projectmatig gebied.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.