Projectsecretaris Energie-infrastructuur (24 uur)

Gemeente Moerdijk
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
24 uur p/w
01-11-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Functieprofiel 
Moerdijk ligt op een strategisch knooppunt van de nationale energie- en grondstoffeninfrastructuur. Het industrieterrein Moerdijk is boven- en ondergronds verbonden met onder andere Rotterdam, Chemelot, het Ruhrgebied en Antwerpen. De transitie naar een duurzame economie is ook daar in volle gang. Dat vraagt om verzwaring van bestaande én aanleg van nieuwe energie- en grondstoffeninfrastructuur. Moerdijk krijgt de komende tijd dan ook te maken met diverse grote energie-infrastructuurprojecten, die van groot belang zijn voor de lokale, regionale en nationale energietransitie. Denk daarbij aan een nieuw hoogspanningsstation, buisleidingen (voor CO2, waterstof en andere grondstoffen), warmtenetten, aanlanding van wind op zee en geothermieprojecten. Deze projecten zijn randvoorwaardelijk voor de verduurzaming van de Moerdijkse industrie, waardoor die op termijn klimaatneutraal kan produceren. Ze dragen ook bij aan het oplossen van de knelpunten rondom transportschaarste op het elektriciteitsnet, waarmee een belangrijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige regionale en lokale economie en realisatie van de woningbouwopgave wordt ingevuld. Enkele projecten dragen direct bij aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, waarmee tienduizenden huishoudens in de regio de overstap kunnen maken naar duurzame warmte. Kortom: een prachtig pallet aan projecten die ieder op hun eigen manier een hele belangrijke rol spelen in de energietransitie. Er zijn weinig plekken waar zo veel tegelijk gebeurt!

Initiatiefnemers van deze projecten zijn veelal ministeries, netbeheerders en private consortiums. Dat betekent dat er in een kort tijdsbestek veel grote extern geïnitieerde projecten afkomen op onze relatief kleine en platte organisatie.

Wij zijn daarom op zoek naar een zelfstandige projectsecretaris die als een baken van rust overzicht houdt in de hectische context. We zoeken iemand die:
•    Vanuit een integrale blik overzicht kan creëren en houden in een setting met veel spelers, veel projecten en veel overlegtafels.
•    Vanuit een schakelrol tussen externe projectorganisaties en interne organisatie vroegtijdig en pro-actief signaleert welke specifieke vragen er in een project op de organisatie afkomen, en daar de juiste inhoudelijk deskundigen bij betrekt.
•    De stevigheid heeft om ons op een prettige manier een spiegel voor te houden en te interveniëren in processen.
•    De projectadministratie van de diverse projecten beheert, archiveert en ontsluit voor de interne collega’s en termijnen voor gemeentelijke reacties bewaakt.
•    Beknopte en informatieve verslagen, notities, adviezen en brieven schrijft.
•    Een deel van de projectgroep-bijeenkomsten en bewonersavonden bijwoont, wanneer die vanuit de individuele projecten worden georganiseerd. Hiervoor zijn meerdere collega’s beschikbaar, in onderling overleg wordt bepaald wie welke sessie bijwoont.
•    Overleggen en bijeenkomsten organiseert.

Functie-eisen 
Door je ervaring weet jij wat er in deze rol van je verwacht wordt. Wij vinden de volgende eigenschappen in ieder geval belangrijk:
•    Je brengt rust in de hectiek.
•    Je bent een natuurlijke verbinder tussen externe projectteams en de gemeentelijke organisatie, die makkelijk collega’s bij de opgave betrekt.
•    Gebiedskennis en kennis van de opgave in het gebied is een absolute pré.
•    Je hebt ervaring met multidisciplinaire projecten binnen een gemeente of vergelijkbare organisatie, bij voorkeur op het snijvlak van energie en ruimte.
•    Je kunt uitstekend plannen en organiseren.
•    Je hebt ervaring met het organiseren van projectgerichte informatievoorziening en het beheren van een projectadministratie.
•    Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
•    Je hebt minimaal een HBO-werk- en denkniveau.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt minimaal een HBO-werk- en denkniveau.
Je hebt ervaring met het organiseren van projectgerichte informatievoorziening en het beheren van een projectadministratie.

De wensen

Alles uitklappen
Je hebt ervaring met multidisciplinaire projecten binnen een gemeente of vergelijkbare organisatie, bij voorkeur op het snijvlak van energie en ruimte.
Gebiedskennis en kennis van de opgave in het gebied is een absolute pré.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.