Projectmedewerker voor de CIO-functie

VNG
Max 75 p/u
Zuid-Holland
20 uur p/w
31-12-2023
01-12-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG Beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG Beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

1.2 Over team CIO
De CIO-functie heeft de verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid in ketens waarin gemeenten samenwerken met de rijksoverheid voor haar dienstverlening. Dit team heeft o.a. als taak om vanuit VNG Realisatie gemeenten te ondersteunen bij de digitale overheidsdossiers: in alle domeinen, vanuit standaarden, governance principes, en informatiekundige kennis. Het team is zeer divers opgebouwd en bestaat uit een manager CIO-functie, coördinator CIO-functie, strategisch adviseur informatiebeleid op verschillende maatschappelijke domeinen, projectleiders op informatiekundige veranderprojecten met impact op het specifieke domein en de CTO.

1.3 Omschrijving van de opdracht
Als projectondersteuner van het team CIO-functie geef je uitvoering aan de organisatorische en administratieve werkzaamheden die vallen onder de CIO-functie. Dat betekent dat je de administratie inricht, de kwaliteit van de plannen en rapportages bewaakt (je kunt dus goed schrijven) en zorgt voor de voortgangsbewaking. Je voert het secretariaat van de managers CIO-functie en CTO, organiseert vergaderingen en bijeenkomsten. Je bent het centrale aanspreekpunt voor collega’s. Je zorgt dat vragen snel, accuraat en consistent beantwoord worden. Je werkt daarbij nauw samen met de coördinator CIO-functie. Daarnaast ondersteun je de manager CIO-functie, de manager CTO en de adviseurs informatiebeleid bij hun werkzaamheden. Een specifieke activiteit betreft de inrichting en ondersteuning van het proces Werken onder Architectuur (WAO). Deze MT-opdracht onder leiding van de CTO vereist extra aandacht bij de implementatie binnen de organisatie.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Organisatorische en administratieve werkzaamheden waaronder ondersteunen bij voortgangsrapportages, financiële rapportages en HR-taken
 • Aanspreekpunt voor belangrijke (keten)partners als Inlichtingenbureau, BKWI, UWV, Ministeries BZK, SZW, VWS, gemeenten, et cetera, zowel telefonisch als per e-mail.
 • Uitzetten van gestelde vragen en het bewaken van de beantwoording.
 • Ondersteuning van de managers CIO-functie, CTO en adviseurs informatiebeleid.
 • Inrichten van de (project)administratie
 • Borgen van het proces WAO door het monitoren van vragen en afhandeling daarvan
 • Inplannen en opstellen van de agenda voor de WAO bijeenkomsten
 • Inplannen van afspraken voor de managers CIO-functie en CTO en organiseren van bijeenkomsten
 • Uitwerken van besluiten en communicatie naar de verschillende partijen.

1.5 Resultaat van de opdracht
In jouw rol als projectmedewerker verwachten we het volgende resultaat:

 • De (project)administratie en het proces WAO is op orde.
 • Collega’s kunnen op een laagdrempelige en adequate manier contact krijgen.
 • Vragen worden op tijd beantwoord en de voortgang van activiteiten wordt bewaakt.
 • Vergaderingen en bijeenkomsten zijn goed georganiseerd, gecommuniceerd en vinden gestructureerd plaats op basis van een tijdig aangeleverde agenda.
 • De managers CIO-functie, CTO en de adviseurs worden adequaat ondersteund.

De eisen

Alles uitklappen
MBO+ werk- en denkniveau
Minimaal 2 jaar ervaring in de laatste 5 jaar in de ondersteuning van projecten of teams met een informatiekundige focus
Heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een overheidsorganisatie (Rijk, gemeenten, ZBO, et cetera)

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbareervaring in de laatste 7 jaar met ondersteuning van projecten of teams met een informatiekundige focus
Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar in overheidsorganisatie(s)
Ervaring met het inrichten van processen en dossiers ter ondersteuning van de teams en/of projectadministratie

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.