Projectmanager Lokale Aanpak Ontheemden

Gemeente Kampen
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
16-10-2023
31-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Algemene informatie
Sinds oktober 2021 werkt de gemeente Kampen aan een integrale aanpak rondom de opvang van ontheemden. Deze opgave is onderverdeeld in vier projecten:

 • Crisisnoodopvang van asielzoekers
 • noodopvang van asielzoekers
 • opvang van Oekraïners en
 • huisvesting van statushouders, inclusief Thuisgeef-initiatieven binnen de gemeente Kampen


De Kamper Aanpak Ontheemden is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Aansluiten bij autonomie van ontheemden;
 2. Ontmoeting organiseren tussen ontheemden en Kampenaren;
 3. Behoud / versterken draagvlak in onze samenleving. Naast het zoeken van verbinding, betekent dat ook een zero tolerance -beleid bij overlast en zorgen dat regelingen voor ontheemden zoveel mogelijk in lijn zijn met het reguliere beleid.


Voor het managen van deze opgave en specifiek de sturing op deze vier projecten zoekt de gemeente Kampen een projectmanager.

Wat ga je doen?
Als opdrachtnemer stuur je samen met de manager fysiek domein (ambtelijk opdrachtgever), de projectorganisatie aan. In deze projectorganisatie zitten deelprojectleiders, beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen,  projectondersteuners en financials. Allemaal werken ze aan een goede opvang van ontheemden in Kampen. Ook draag je zorg voor bestuurlijke afstemming rond deze projecten.

Tot je taken behoren:
 

 • Inhoudelijke sturing op de brede opgave rondom ontheemden in Kampen;
 • Advisering van het bestuur en directie rondom de opgave;
 • Functioneel aansturen van mensen die taken en verantwoordelijkheden hebben in de verschillende deelprojecten
 • Je vertegenwoordigt gemeente Kampen in regionale overleggen rond ontheemden
 • Je legt verbindingen tussen de regionale en gemeentelijke ontwikkelingen in je advies aan de burgemeester voor wat betreft zijn rol in de landelijke VNG-commissie, Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie)
 • (Mede-)budgetbeheerder voor Oekraïne-middelen
 • Uitdenken en uitvoeren van strategische koers voor beleid ontheemden
 • Aanjagen en stimuleren van Thuisgeef-initiatieven binnen de gemeente Kampen


Wat breng je mee?
Als projectmanager beschik je over:
 

 • HBO/WO werk en denkniveau
 • Relevante kennis over  de opvang van ontheemden en huisvesting van statushouders
 • Relevante werkervaring met het functioneel aansturen van medewerkers
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke belangen en processen van de lokale overheid
 • Een sterk analytisch vermogen; je weet verbanden te leggen, zowel tussen partijen als op verschillende schaalniveaus;
 • De vaardigheid om de relevante aspecten van een vraagstuk snel te onderscheiden en adequate oplossingen te bedenken;
 • Een zekere mate van flexibiliteit; je vindt werken buiten kantoortijden geen probleem;
 • Een flinke dosis enthousiasme; met je enthousiasme en creativiteit stimuleer je onorthodoxe oplossingen
 • De vaardigheid om de juiste ‘tone of voice’ te vinden en ben je in staat om op alle niveaus goed te communiceren en mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen

De eisen

Alles uitklappen
HBO/WO werk en denkniveau

De wensen

Alles uitklappen
Relevante kennis over  de opvang van ontheemden en huisvesting van statushouders
Relevante werkervaring met het functioneel aansturen van medewerkers 
Kennis van en ervaring met bestuurlijke belangen en processen van de lokale overheid

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.