Projectmanager Informatievoorziening Versterkingsopgave TBO

Gemeente Amsterdam
Max 120 p/u
Noord-holland
24-32 uur p/w
25-06-2024
25-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
Weg tunnels zijn belangrijke en complexe schakels in het stedelijk hoofdwegennet en daarmee cruciaal voor de bereikbaarheid van Amsterdam. De beschikbaarheid van de tunnels garanderen is een verantwoordelijkheid van verkeer & openbare ruimte (V&OR). De organisatie die hiervoor zorg draagt, de Tunnelbeheerorganisatie (TBO), die functioneel wordt aangestuurd door de Tunnelbeheerder, heeft veel onder handen en heeft daarom behoefte aan een Projectmanager Informatievoorziening.

Naast de dagelijkse werkzaamheden staan er een aantal (grote) ontwikkelingen op de planning. Er wordt door de TBO samen met de collega’s van V&OR gewerkt aan het ontwikkelen van het assetmanagement. Ook is onlangs Afdeling Tunnelprojecten (ATP) opgezet bij de uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie. Deze afdeling zal onze projecten ten uitvoer brengen. Door deze ontwikkelingen zijn we in beweging en gebeurt er ontzettend veel!

Samen met ATP werkt de TBO niet alleen aan de omvangrijke tunnelprojecten, er zijn ook ruimere ambities. Onderdeel van ATP is namelijk het ontwikkelen van toekomstbestendige tunnels die bijvoorbeeld beter voldoen aan nieuwe eisen en die waar mogelijk een nog hogere beschikbaarheid kennen dan vandaag de dag al het geval is. Om dat blijvend te kunnen realiseren is een stevige TBO nodig.

Een andere belangrijke richting voor versteviging is het onderzoeksrapport van de commissie Cloo, waarin onder andere aanbevelingen zijn. Op basis van dit onderzoeksrapport werken we aan een professionele assetmanagementorganisatie die aantoonbaar in control is en optimaliseert in de balans tussen prestaties, kosten en risico’s. Dit alles op basis van actuele, betrouwbare en ontsluitbaren informatie.

Het realiseren van deze ambitie is vertaald naar vijf werkpakketten in de versterkingsopgave:

• Informatievoorziening
• Professioneel opdrachtgeverschap
• Programmering
• Governance
• Veiligheid

Gezien de omvang van de scope en het specifieke karakter van het werkpakket Informatievoorziening is er voor gekozen om hiervoor tijdelijke capaciteit in te zetten. In ieder geval tot en met 2025. Voorstellen uitwerken voor mogelijke activiteiten voor de periode na december 2025 maakt onderdeel uit van het werkpakket.

De missie van informatievoorziening luid als volgt: Ervoor zorgen, dat iedereen bij de TBO en de daaraan gelieerde samenwerkingsverbanden, blijvend van de juiste informatie wordt voorzien om hun werk zelfstandig en volgens de TBO-processen uit te voeren.

Om deze missie te realiseren zijn wij opzoek naar een Projectmanager Informatievoorziening (PM-IV). Als PM-IV zorg je voor overzicht in de IV activiteiten, neem je het voortouw en is het aan jou om het werkpakket Informatievoorziening naar een succesvolle implementatie te leiden. De PM-IV is een tijdelijke functionaris die projectmatig invulling geeft aan het werkpakket en het succesvol implementeren hiervan binnen de gestelde budgetten en time frames.

De basis voor dit werkpakket wordt gevormd door het plan van aanpak (PvA) ‘Informatievoorziening op orde’ en de Definition of done (D0D) wat opgesteld is binnen de kaders van het Programma Versterkingsopgave. De Definition of Done beschrijvingen betreffen de projecten van het werkpakket, denk daarbij aan digitale tools, applicaties of werkwijzen of werkprocessen (zie ook hieronder). De PM-IV optimaliseert dit PvA en is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Aan de uitvoering van het werkpakket werken meerdere TBO collega’s en is afstemming nodig met collega’s van de afdelingen V&OR en ATP.

Van de PM-IV wordt verwacht vast te houden aan een gestructureerde planning. Het begin, de ‘IST’, is omschreven. De ‘SOLL’, de gewenste situatie, is ook grotendeels uitgewerkt. Duidelijk is wel, dat er meerdere (digitale) systemen gekozen en ingericht moeten gaan worden.

De PM-IV die wij voor ogen hebben is een pragmatische PM-er die niet ‘op afstand aanstuurt’ maar meedenkt, de tijdlijn bewaakt en ook meewerkt. De PM-IV kan organiseren en waar nodig delegeren en afstemmen met partijen binnen de gemeente. Aangezien dit een tijdelijke opgave betreft hebben wij de kennis niet in huis en is deze opdracht expliciet als tijdelijke rol uitgezet.

Werkzaamheden
• Het Werkpakket ‘Informatievoorziening’ uitvoeren en updaten.
• Aansturen van projectteamleden
• Detaillering en overzicht opstellen van de projecten, producten, activiteiten en resultaten en hierover rapporteren en actief aansturen van de uitvoering
• Vaststellen detailplanning met bovengenoemde elementen
• Vaststellen randvoorwaarden behorend bij gewenste resultaten
• Leidinggeven aan het projectteam IV
• Bewaken van planning en budget

Stakeholders waarmee de PM-IV te maken krijgt zijn:

• Projectmanagers van de andere werkpakketten
• Programmamanager TBO
• Medewerkers TBO en ATP, binnen het buiten het IV werkpakket
• Managementteam Tunnels
• Medewerkers IV-domein (gemeente breed)

De verschillende IV projecten, onder meer:

• Coördinatie aanpakken samen met ATP/TBO verder uitwerken zodat deze aansluiten bij de nieuwe situatie van de TBO.
• Werkprocessen TBO
• MS Teams omgeving implementeren binnen de TBO
• IV beheerplan updaten
• Change and Control Board (CCB) proces voor wijzigingen aan de tunnels
• OTL (Object Type Library) en CMDB (Configuratiemanagement Database) processen
• Coördinatie schijf opschonen voor een overstap naar een nieuw DMS.
• Logtool voor incidentregistratie

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. De 5 Amsterdamse tunnels zijn (naast bruggen, kademuren, wegen, verkeerslichten, groen, etc.) hiervoor een belangrijke schakel. Tunnelbeheer gaat over het borgen van een veilige en vlotte doorstroming van deze schakel in het netwerk van de stad.

De missie en visie van de Tunnel Beheer Organisatie (TBO) is daarom:
De tunnelbeheerorganisatie zorgt aantoonbaar voor beschikbare en veilige tunnels die bijdragen aan een leefbare en duurzame stad. Deze opgave blijft ongewijzigd, maar de manier waarop is in beweging!
We werken als één team, stap voor stap naar een organisatie die vooruit plant, de regie heeft en gericht is op samenwerking. Daadkrachtig, omgevingsbewust en verstandig. Zodat er in 2025, bij de opening van de nieuwe VCA, een versterkte organisatie staat waar mensen met trots en plezier blijven werken en die klaar is voor de toekomst!

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft een aanvullende opleiding(en) op het gebied van organisatie- of veranderkunde afgerond.
Geef in maximaal een half A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte project manager is.
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring met organisatie ontwikkeltrajecten, implementatie projecten, veranderopgaves of versterkingsopgaves.
De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het trekken van een werkgroep/programma tot een succesvol resultaat. Graag ook eigen verantwoordelijkheden/ eigen rol omschrijven.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft een aanvullende opleiding(en) op het gebied van organisatie- of veranderkunde afgerond.
De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met: o het opstellen en werken volgens (werkpakket-) planning, o de aansturing van een projectteam o de ontwikkeling en/of verbetering van informatievoorziening.
De aangeboden kandidaat heeft recente (na 2015) ervaring met vergelijkbare werkzaamheden/onderwerpen als de gevraagde functie.
De aangeboden kandidaat heeft recente (na 2015) ervaring in de gemeente Amsterdam directie Verkeer & Openbare Ruimte.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.