Projectmanager-ICT ervaring met Inkooptrajecten

Gemeente Eindhoven
Max 105 p/u
Noord-Brabant
32-36 uur p/w
01-07-2024
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Projecten met een ICT-component maak jij waar. Het goed kunnen uitvoeren van ICT- veranderingen vraagt om goed projectmanagement of anders vormige coördinatie. Wij werken met hybride werkvormen – best fit for purpose; bijvoorbeeld binnen scrum-oplosteams, of juist strak geplande aanbestedingstrajecten. Voor nu zoeken we een projectmanager die m.n. inkooptrajecten tot een goed succes kan brengen. Die in samenwerking met ICT collega’s, businesscollega’s en inkoopprofessionals zorgdraagt voor het juist in de markt zetten van aanbestedingen die voor continuïteit in dienstverlening moeten zorgen en waarbij we natuurlijk ook alle kansen van een eventueel nieuw product niet willen laten liggen. Tegelijkertijd borgen dat de producten (blijven) voldoen aan eisen van security, beheersbaarheid, aanpasbaarheid. We staan aan de vooravond van de implementatie van een softwarebroker en dat betekent dat alle zaken daartoe moeten worden voorbereid (nieuwe trajecten krijgen de mogelijkheid om via de broker in te kopen, bestaande contracten tegen het licht houden en wellicht overhevelen naar de broker). Tevens willen we een aantal andere trajecten (aanbestedingen, implementaties) verzorgen.

Wat doe je/waar sta je voor?
• Je maakt op basis van een projectopdracht de projectbrief en het projectplan (PID), stelt voortgangsrapportages op voor de stuurgroep, maakt risico-inventarisaties en stelt aan het einde van je project een Project Oplever Document op. In de plannen bedenk je samen met je omgeving de best passende projectaanpak. Altijd met het resultaat voor ogen en de efficiëntste weg erheen;
• Je zorgt dat producten en diensten worden opgeleverd en aansluiten op de doelen. Hierbij waarderen we creativiteit, maar het moet óók passend zijn binnen de geldende processen, richtlijnen en kwaliteitscriteria zodat we samen staan voor ook een goede verantwoording aan bijvoorbeeld intern control en de accountantsdienst;
• Je zorgt voor duidelijke focus, drive, motivatie én te bereiken resultaten in je projectteam door mensen eigenaar te maken van deelresultaten, intensief samen te werken, kennis/status te (laten) delen en transparant te communiceren;
• Je neemt je opdrachtgever, stuurgroep, product owners, eindgebruikers en andere stakeholders mee in je project – zorgt voor heldere communicatie, maar ook voor een gezonde dosis zakelijkheid; we kunnen het nooit goed doen zonder intensief samen te werken;
• Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van het team en het vakgebied. Dat doe je onder andere door participatie, initiatief, meedenken en jezelf kwetsbaar durven op te stellen in bijvoorbeeld intervisiesessies. Maar ook door zelf verbeteracties te coördineren of daarin deel te nemen.

Met wie doe je dat?
We werken binnen de sector Informatisering en Beheer voor de veranderopgave (programma’s, projecten, onderzoeken, werkplannen) voor (groepen van) sectoren. Dat wil zeggen dat we met een groep collega’s vanuit alle disciplines (advies, beheer, CIO-Office, architectuur, scrumteams) samen staan voor de dienstverlening aan een groep van sectoren. We kennen de klantorganisatie, denken mee en maken het samen mogelijk. Je maakt onderdeel uit van 1 of 2 van die groepen, momenteel zal de focus liggen op diverse aanbestedingstrajecten in met name het ruimtelijke en bedrijfsvoeringsdomein. Deze teams worden elk aangestuurd door de programmamanager (uit onze eigen afdeling) die ook het proces regelt en de prioriteiten met de business afstemt. Dit in intensieve samenwerking met de strategisch informatiemanager en de IT Business Partner.

In het team van de afdeling tref je de collega programmamanagers, projectmanagers, product owners en testmanagers. Met dit team werken we onder andere aan kennisdeling en –opbouw en intervisies.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een bedrijfskundige/ICT richting;
Je hebt aantoonbare ervaring in het doen van aanbestedingstrajecten- zie cv (kandidaat)
Je hebt aantoonbare uitgebreide ervaring in het managen van projecten/veranderdoelstellingen.
Je hebt brede ervaring met het ICT werkveld en bent in staat doelen en intensieve samenwerking met anderen tot een goed einde te brengen;
Je voorziet de mensen met wie je werkt van feedback en vraagt er ook naar om zo telkens beter te worden samen. Je toont eigenaarschap, je kunt goed samenwerken/netwerken, plannen en organiseren en kunt snel en goed problemen determineren. Je hebt sterke verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent (dus) sensitief en hebt een goede overtuigingskracht
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal, want je hebt met veel stakeholders te maken en zult vaak de vraag achter de vraag moeten achterhalen;
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.