Projectmanagementbureau – Projectmanager senior

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
8-16 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het doel van de opdracht is het opstellen van een financiële haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om de beoogde tramstalling op de Oostpunt, Zeeburgereiland inpandig te realiseren, landschappelijk ingepast en in combinatie met andere functies.

De werkzaamheden bestaan uit:

– Leiding geven aan project opstellen haalbaarheidsstudie

– Organiseren bijeenkomsten

– Laten opstellen kostenramingen

– Verzamelen van relevant technische informatie

– Voeren van gesprekken met stakeholders zoals bijvoorbeeld tbv de gemeentelijke logistieke hub en met marktpartijen.

– Opstellen eindrapportage
Bestanddelen van de opdracht

Het maken van een haalbaarheidsstudie voor een gebouwde tramremise Oostpunt.

Hierbij moet in beeld worden gebracht:

1. Welke kosten gemoeid zijn met een gebouwde tramstalling;

2. Welke technische randvoorwaarden er gelden ten aanzien van de bouw en bereikbaarheid van de locatie;

3. Welke mogelijke functies gecombineerd kunnen met een gebouwde tramstalling;

4. Welke opbrengsten elk van de functies kennen;

5. Via welke financieringsvormen de bouw van het beoogde gebouw met meervoudig gebruik mogelijk gemaakt kan worden.

6. Of er sprake is/zijn van (een) haalbare businesscase(s)

 

Op te leveren resultaat

Een eerste concept van de haalbaarheidsstudie dient medio 2024 worden opgeleverd. Het streven is om – afhankelijk van de input van andere (gemeentelijke) stakeholders – eind 2024 een eindrapport op te leveren.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

De Projectadviseur Senior werkt in opdracht van het Planteam Oostpunt, dat onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland werkt in opdracht van de Directie Grond en Ontwikkeling.

Op Zeeburgereiland worden de komende 15 tot 20 jaar nog 8.500 woningen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven, winkels, ruimte voor kunst en cultuur etc gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zijn ook investeringen in de infrastructuur noodzakelijk. Een van die investeringen is de bouw van een nieuwe en grotere stalling voor de IJtram. Doel van de Haalbaarheidsstudie is te onderzoeken of het mogelijk is deze tramstalling te overbouwen en op het dak een nuttige functie te realiseren al dan niet in combinatie met een (sport)park

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met gebiedsontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met tenderprocedures. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met het werken met grondexploitaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met vastgoedontwikkeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met de Amsterdamse wijze van gebiedsontwikkeling en tenderprocedures. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met de gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.