Projectleider Zonnegeluidswal

Gooise Meren
Max 110 p/u
Noord-holland
16 uur p/w
01-11-2023
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s. We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing. We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van het project ‘Zonnegeluidswal Naarderwoonbos’ dat onder bouwheerschap van de gemeente ontwikkeld wordt. De inwoners van de wijk Naarderwoonbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. De locatie Naarderwoonbos is door Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor sanering van geluidsoverlast als eigenaar van snelwegen, al aangewezen als saneringslocatie vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Inwoners denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 (commissie), in 2017 een plan en een businesscase opgesteld om een Zonnegeluidswal te realiseren.

Dit plan is ondertussen uitgewerkt in een globaal ontwerp en een businesscase. Op basis hiervan heeft de raad van Gooise Meren besloten om dit ontwerp verder uit te werken en in overleg met de Provincie, Rijkswaterstaat en de omwonenden de zonnegeluidswal te realiseren. De projectleider is in de komende fase verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen opstellen en het sluiten van de overeenkomsten die nodig zijn om de geluidswal te realiseren. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het gesprek met de Provincie over de inpasbaarheid in het Unesco Werelderfgoed en de benodigde wbr-vergunningen van Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt van de projectleider verwacht dat hij de oorspronkelijke initiatiefnemers en de overige omwonenden goed betrekt bij de verdere ontwikkeling.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring civieltechnische vakgebied als projectleider

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare ervaring met projecten waarin samenwerking met een Provincie en Rijkswaterstaat aan de orde was
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het voorbereiden van politieke besluiten in een gemeentelijke overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met bewoners participatie (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (benoem dit duidelijk in het cv)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.