Projectleider werkprocessen

Omgevingsdienst Haaglanden
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
16 uur p/w
13-11-2023
15-05-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Functiebeschrijving

Dit plan van aanpak richt zich op het optimaliseren van de vergunningsverlening in kader van soortenbescherming. De afdeling kent uitdagingen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit, en het voldoen aan de doelstellingen van de afdeling. Om deze problemen aan te pakken is dit plan van aanpak opgesteld met doelstellingen, aanpak en verantwoordelijkheden.

Doelstelling
Het hoofddoel van dit project is om het vergunningsverleningsproces te versnellen, de kwaliteit van vergunningen te waarborgen, en ervoor te zorgen dat beslissingen in lijn zijn met de doelstellingen van de afdeling. Dit wordt bereikt door:

  1. Het verwerven van inzicht en ervaring binnen de afdeling met betrekking tot alle categorieën vergunningsaanvragen (categorie 1, categorie 2, categorie 3),
  2. Het expliciet vastleggen van de doelstellingen en kaders van de afdeling,
  3. Het voorstellen van een werkwijze ten behoeve van het optimaliseren van het gehele vergunningsverleningsproces,
  4. Het ontwikkelen van meer volledige (en juridisch) getoetste werkafspraken,
  5. Het creëren van een overzicht van (juridisch) goedgekeurde voorschriften,
  6. Het updaten van de externe richtlijn voor aanvragers,
  7. Het implementeren van een proces voor de evaluatie en update van werkafspraken, voorschriften en de richtlijn.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren