Projectleider Warmtegemeenschappen

Gemeente Hengelo
Geen max uurtarief
Overijssel
16 uur p/w
01-08-2024
31-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De 14 gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om de lokale en regionale warmtetransitie te organiseren. Daarvoor worden middelen ingezet vanuit het Nationaal programma lokale warmtetransitie (NPLW) om gezamenlijk expertise op te bouwen door projectmatige ondersteuning in te zetten voor realisatie van lokale warmtegemeenschappen. Gemeenten stellen samen beleid op om eigenaarschap en zeggenschap te organiseren in de op te zetten warmtegemeenschappen.

Om energie weer lokaal van inwoners en ondernemers te maken (decentrale energievoorziening) is het evident om   warmtegemeenschappen te realiseren. Deze uitvraag gaat de Twentse gemeenten concrete handvatten geven om zelf aan de slag te gaan met het stimuleren, adviseren en faciliteren van lokale warmtegemeenschappen.
Om gemeenten te ondersteunen met het opzetten en faciliteren van warmtegemeenschappen vragen wij:
–    Een krachtenveld & stakeholder analyse;
o    Wat is het huidige speelveld waarbinnen warmtegemeenschappen tot stand komen in Twente?
o    Hoe ontwikkelt het huidige speelveld zich?
o    Hoe zou het speelveld eruit moeten zien om warmtegemeenschappen een realistische, haalbare en toekomstbestendige plek te geven?
o    Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn daarbij te identificeren en/of zijn nodig?
o    Welke kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zijn van belang?
o    Welke lessen kunnen wij in Twente trekken uit warmtegemeenschappen elders in Europa?
o    Welke rolneming en randvoorwaarden vanuit de 14 gemeenten zijn daarvoor nodig en hoe kan dit in beleid geborgd worden?

Wij vragen:
1. Het opleveren van een handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’.
2. Welke concrete casussen in Twente zijn er al en wat zijn de leerervaringen van deze concrete casussen. De leerervaringen en aanbevelingen toevoegen als bijlage in de op te stellen handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’.
3. Het opstellen van een plan van aanpak ‘stimuleren, adviseren en faciliteren warmtegemeenschappen in Twente’ voor de aankomende jaren 2025 en 2026 door onze partners in de RES Twente. (zowel voor kleinere (plattelands) gemeenten als grotere gemeenten)

Je werkt nauw samen met de twee RES Twente coördinatoren Regionale Structuur Warmte en Lokaal eigenaarschap duurzame opwek (zon en wind) en warmteprojecten.
De RES-partners zijn o.a. de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen, Enexis en Cogas/Coteq, met betrokkenheid van Twence, de Twentse kennisinstellingen, Lokale energie-initiatieven en woningcorporaties

Jij bent een project-/procesleider die:
–    energie krijgt van complexe en weerbarstige processen;
–    projecten en processen kan organiseren en plannen;
–    werksessies kan voorbereiden en leiden;
–    een sterke netwerker is (in- en extern) en kan schakelen op verschillende niveaus: met bewoners, gemeenteambtenaren én bestuurders;
–    adequate werkprocessen, rapportages en adviezen weet te leveren;
–    Vormgeeft aan een handleiding hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren.
Kortom: je bent analytisch, ondernemend en vasthoudend en bent niet bang om in het diepe te springen.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is in het bezit van een HBO diploma en/of 10 jaar werkervaring in een soortgelijke rol.
De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en werkervaring op het gebied van participatie en lokaal eigendom projecten in de energietransitie.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft recente kennis en ervaring met het sociale kaart van regio Twente.
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - overzicht - weet de grote lijnen te zien - initiatief nemer - zelfstandig - creatieve oplosser - pragmatisch - resultaat gericht - teamspeler

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.